علوم قرآن و حدیث, دوره (48), شماره (96), سال (2016-8) , صفحات (53-81)

عنوان : ( بررسی دیدگاه نابیا آبوت در مقاله وضعیت زن در صدر اسلام )

نویسندگان: زینب سادات حسینی , غلامرضا رئیسیان , زهره حبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواجهه قرآن کریم و پیامبر اکرم ص با حضور زنان در عرصه های مذهبی- اجتماعی و سیاسی از موضوعات مهم و مورد توجه خاورشناسان است که نابیا آبوت آن را در مقاله ای با عنوان \\\\\\\\\\\\\\\"وضعیت زن در صدر اسلام\\\\\\\\\\\\\\\" بررسی کرده است. چگونگی دیدگاه وی با توجه به اطلاعات گسترده وی از قرآن و سنت پیامبر ص جای تامل دارد. مقاله حاضر با بررسی آن به روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر قرآن و سنت پیامبر ص خصوصاً از منابع اهل سنت سامان یافته و به این نتایج دست یافته که او علیرغم آگاهی های گسترده و قابل تحسین، در برخی موارد مثل جایگاه زن نسبت به مرد، به منابع مورد استناد خویش نسبت تبعیض داده و در بررسی مسایل امامت جماعت زنان و احراز پست های کلان سیاسی توسط زنان، بدلیل عدم بررسی همه جانبه در منابع، بدرستی از پس استنباط جامع و صحیح از آنها بر نیامده است و ناگزیر قایل به تبعیض و تغییر نگرش پیامبر ص نسبت به زنان به دلیل مشکلات خانوادگی شده است.

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, پیامبر ص , نابیا آبوت, زن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047420,
author = {زینب سادات حسینی and رئیسیان, غلامرضا and حبیبی, زهره},
title = {بررسی دیدگاه نابیا آبوت در مقاله وضعیت زن در صدر اسلام},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2016},
volume = {48},
number = {96},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {53--81},
numpages = {28},
keywords = {قرآن کریم، پیامبر ص ، نابیا آبوت، زن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه نابیا آبوت در مقاله وضعیت زن در صدر اسلام
%A زینب سادات حسینی
%A رئیسیان, غلامرضا
%A حبیبی, زهره
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2016

[Download]