مهندسی مکانیک, دوره (23), شماره (98), سال (2015-3) , صفحات (16-26)

عنوان : ( اصول و روش‌های کاهش آلودگی صوتی در صنعت )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , حجت نداف شرق , سیدمحمد خادم باشی , امیررضا عسکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی صوتی و اثرات ناشی از آن یکی از مهمترین مشکلات جوامع بشری به‌شمار می‌آیند. امروزه نیز با صنعتی تر شدن جوامع بشری، آلودگی صوتی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. سروصدا می‌‌تواند باعث افت شنوایی و بروز بسیاری از مشکلات دیگر در انسان شود. در دهه‌ی اخیر با توجه به اهمیت کنترل نوفه در پیشگیری از بروز مشکلات زیست محیطی، تحقیقات بسیار گسترده ای برای کاهش آلودگی صوتی صورت گرفته است. هدف مقاله‌ی حاضر معرفی عوامل اصلی ایجاد‌کننده‌ی آلودگی صوتی در صنعت و بیان اصولی کلی برای کنترل آن می باشد. همچنین برای درک بهتر، در هر قسمت اصول ذکر شده با مثال هایی ساده و کاربردی همراه گردیده اند و در نهایت آلودگی صوتی یک واحد صنعتی با استفاده اصول یاد شده کنترل می‌گردد.

کلمات کلیدی

, آلودگی صوتی در صنعت, جاذب‌های صدا, کنترل نوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047424,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and نداف شرق, حجت and خادم باشی, سیدمحمد and عسکری, امیررضا},
title = {اصول و روش‌های کاهش آلودگی صوتی در صنعت},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2015},
volume = {23},
number = {98},
month = {March},
issn = {1605-9719},
pages = {16--26},
numpages = {10},
keywords = {آلودگی صوتی در صنعت، جاذب‌های صدا، کنترل نوفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصول و روش‌های کاهش آلودگی صوتی در صنعت
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A نداف شرق, حجت
%A خادم باشی, سیدمحمد
%A عسکری, امیررضا
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2015

[Download]