کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران , 2015-03-03

عنوان : ( یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع سپاری )

نویسندگان: سعید عباسی , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مسائل یادگیری ماشین، برچسب‌زنی نمونه‌های آموزشی، امری گران و بعضاً غیرممکن است. به‌جای استفاده از برچسب‌های واقعی، یادگیری مبتنی بر جمع‌سپاری، از آراء کم‌اهمیت‌تر افرادِ نه چندان متخصص استفاده می کند، که در عمل بعضاً ممکن است در مورد نمونه‌ها، نظرات آن‌ها بسیار متفاوت باشد. این مقاله با بهره‌گیری از مفهوم کورآنتروپی به بهبود یادگیری از نظرات غیرمتخصص (یادگیری مبتنی بر جمع سپاری) می‌پردازد. استفاده از تابع هزینه‌ی کورآنتروپی، تخمین پارامترها را نسبت به برچسب‌های پرت مقاوم می‌کند، در حالی‌که پارامترهای بهینه ی تخمینِ برچسب واقعی، نیاز به تخمین از روی نظرات کم اهمیت دارد. لذا تخمین گر بیز مجهز به مفهوم کورآنتروپی در جمع سپاری پیشنهاد شده است. توابع هزینه‌ی مناسب و مقاوم به نویز، پیشنهاد می‌شود و روابط مورد نیاز از آن‌ها استنتاج می‌گردد. مقایسه روش پیشنهادی با روش‌های ارائه‌شده در ادبیات، روی مجموعه داده‌های Pima Indian Diabetes کارایی و برتری روش فوق را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, یادگیری مقاوم, جمع سپاری, کورآنتروپی, نظرات پرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047427,
author = {عباسی, سعید and منصفی, رضا and صدوقی یزدی, هادی},
title = {یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع سپاری},
booktitle = {کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {یادگیری مقاوم، جمع سپاری، کورآنتروپی، نظرات پرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع سپاری
%A عباسی, سعید
%A منصفی, رضا
%A صدوقی یزدی, هادی
%J کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران
%D 2015

[Download]