بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2015-03-03

عنوان : ( مدیریت پویای دمای مبتنی بر اولویت وظایف در پردازنده های چند هسته ای با بارکاری بالا )

نویسندگان: علی اکبری , حمید نوری , سعادت پورمظفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با بالا رفتن تکنولوژی ساخت تراشه ها، چگالی توان مصرفی نیز رو به افزایش است. افزایش چگالی توان مصرفی منجر به افزایش دما شده است که افزایش دما بر روی کارایی، قابلیت اطمینان، هزینه، طول عمر قطعات و توان ناشی از جریان نشتی تاثیر منفی می گذارد. برای حل چالش افزایش دمای پردازنده ها، تکنیک های مختلف مدیریت پویای دما با استفاده از روشهای پیش بینی و تخمین دما به همراه زمانبندی و مهاجرت وظایف، تنظیم پویای ولتاژ و فرکانس، تزریق نخ ها یا چرخه های بیکار ارائه شده اند. اکثر این تکنیک ها به ازای بارکاری پایین (تعداد وظایف کمتر از هسته ها) ارزیابی شده اند و در صورتی که تعداد وظایف بیشتر از هسته ها باشد کارا نیستند. در این مقاله تکنیکی جهت مدیریت پویای دمای پردازنده های چند هسته ای با تعداد برنامه های بیشتر از هسته ها ارائه شده که با استفاده از ابزار تنظیم اولویت وظایف، دما را مدیریت می نماید. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد که روش پیشنهادی میانگین و بیشینه دما را به ترتیب 10.01 % و 6.08 % کاهش داده و حدود 0.62 % سربار کارایی در مقایسه با زمانبند استاندارد لینوکس دارد

کلمات کلیدی

, مدیریت پویای دما, پردازنده های چند هسته ای, تنظیم اولویت وظایف, تنظیم پویای ولتاژ و فرکانس, مهاجرت وظایف, کارایی, دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047430,
author = {علی اکبری and نوری, حمید and سعادت پورمظفری},
title = {مدیریت پویای دمای مبتنی بر اولویت وظایف در پردازنده های چند هسته ای با بارکاری بالا},
booktitle = {بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت پویای دما، پردازنده های چند هسته ای، تنظیم اولویت وظایف، تنظیم پویای ولتاژ و فرکانس، مهاجرت وظایف، کارایی، دما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت پویای دمای مبتنی بر اولویت وظایف در پردازنده های چند هسته ای با بارکاری بالا
%A علی اکبری
%A نوری, حمید
%A سعادت پورمظفری
%J بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2015

[Download]