ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران , 2014-08-19

عنوان : ( ارزیابی آسیب پذیری سیستم قدرت بر مبنای نظریه گراف و امنیت استاتیکی شبکه )

نویسندگان: مجید آماده , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گرایش به سمت مقررات زدایی برق و از طرف دیگر افزایش پر شتاب مصرف انرژی الکتریکی موجب تغییر در الگوی بار و در نتیجه پیچیدگی در پیش بینی وضعیت سیستم گردیده است. افزایش ابعاد سیستم قدرت از یک سو و نیاز به پایش مستمر شبکه جهت بهره‌برداری ایمن از سوی دیگر سبب شده است که مسئله ارزیابی آسیب پذیری سیستم حائز اهمیت گردد. در این مقاله، آسیب پذیری از دو منظر وضعیت جغرافیایی و وضعیت بهره برداری شبکه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مطالعه وضعیت جغرافیایی شبکه با استفاده از شاخص های نظریه گراف میزان مقاوم و ارتجاعی بودن سیستم قدرت بدست آورده شده است. همچنین با استفاده از شاخص های امنیت شبکه همچون شاخص های آسیب پذیری ولتاژ باس و واحدهای تولیدی به این مهم پرداخته شده است. ارزیابی های آسیب‌پذیری مورد نظر برروی شبکه انتقال خراسان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

ارزیابی آسیب پذیری؛ امنیت استاتیکی؛ نظریه گراف؛ وضعیت جغرافیایی شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047446,
author = {آماده, مجید and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {ارزیابی آسیب پذیری سیستم قدرت بر مبنای نظریه گراف و امنیت استاتیکی شبکه},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2014},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {ارزیابی آسیب پذیری؛ امنیت استاتیکی؛ نظریه گراف؛ وضعیت جغرافیایی شبکه قدرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آسیب پذیری سیستم قدرت بر مبنای نظریه گراف و امنیت استاتیکی شبکه
%A آماده, مجید
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
%D 2014

[Download]