همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی , 2015-02-18

عنوان : ( بررسی سمیت پپتید Temporin-Ra (T-Ra) بر سلولهای اندوکارسینومای اپیتلیال ریوی(A549) و نرمال ریه( HFLF) انسان و اثر سمیت آن بر روی سلولهای نرمال خونی حیوانی و انسانی )

نویسندگان: مریم هوشمند , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پپتیدی ضد میکروبیال است که از پوست قورباغه مردابی Rana ridibunda استخراج شده است. این پپتید عضوی از خانواده تمپورینها است که 14 آمینو اسید با توالی FLKPLFNAALKLLP و وزن مولکولی 1585.1 دالتون است. مطالعات قبلی نشان داده است که دارای فعالیت ضد میکروبی قابل توجهی در مقابل باکتری های گرم مثبت و گرم منفی به خصوص گونه های مقاوم به آنتی بیوتیک مانند استافیلا کوکوس ارئوس نشان می دهد. در این تحقیق این پپتید به صورت شیمیایی با استفاده از روش RP-HPLCخالص گردید و سمیت پپتید سنتزی Temporin-Ra بر روی سلول های A549 ، HFLF و سلول های خونی گلبول قرمز و سفید تهیه شده از انسان و حیوان مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های مختلف) 15و 30µg/ml) از Temporin-Ra بر روی لاین سلولی A549 ،HFLF و سلولهای خونی بررسی شد. تست MTT از Temporin-Ra، سمییت را بر روی لاین سلولی A549 نشان داد در حالی که بررسی های انجام گرفته بر روی سلولهای نرمال ریه، خونی گلبولهای سفید انسانی سمیت چندانی را نشان نداد. همچنین این پپتید اثر هولیزی آشکاری برروی سلول های خونی انسان و حیوان، بروز نمی دهد.

کلمات کلیدی

, پپتیدهای ضد میکروبی Temporin-Ra, (A549), HFLF, MTT, همولیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047466,
author = {هوشمند, مریم and آسوده, احمد},
title = {بررسی سمیت پپتید Temporin-Ra (T-Ra) بر سلولهای اندوکارسینومای اپیتلیال ریوی(A549) و نرمال ریه( HFLF) انسان و اثر سمیت آن بر روی سلولهای نرمال خونی حیوانی و انسانی},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پپتیدهای ضد میکروبی Temporin-Ra، (A549)، HFLF،MTT، همولیز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سمیت پپتید Temporin-Ra (T-Ra) بر سلولهای اندوکارسینومای اپیتلیال ریوی(A549) و نرمال ریه( HFLF) انسان و اثر سمیت آن بر روی سلولهای نرمال خونی حیوانی و انسانی
%A هوشمند, مریم
%A آسوده, احمد
%J همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی
%D 2015

[Download]