دومین همایش مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع , 2014-12-17

عنوان : ( تکمیل ماتریس همسنجی توسعه کارکرد کیفیت (QFD) با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) )

نویسندگان: احمد توکلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پویایی محیط های کسب و کار، همواره منجر به ابداع روش هایی گردیده تا سازمان ها و شرکت ها بتوانند در عرصه های رقابتی، پیروز بوده و به اهداف اصلی خود نایل گردند. توسعه کارکرد کیفیت (QFD) یکی از این ابزارهایی است که استفاده از آن در سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. با وجود جامع بودن این مدل، اشکالاتی نیز بر آن وارد شده است. هدف از این مقاله، مرتفع ساختن نواقص مدل های پیشین با ترکیبی از منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می باشد که در این راستا، تمامی مراحل تکمیل ماتریس همسنجی توسعه کارکرد کیفیت (QFD)، بصورت فازی انجام گرفته است. در مطالعه حاضر، برای بدست آوردن وزن معیارها از الگوریتم ارایه شده توسط چانگ بهره گرفته شده است که الگوریتم کاراتری نسبت به روشهای پیشین می باشد. در نهایت نیز به منظور درک بهتر روش های ذکر شده، مثال بارزی عنوان گردیده و نتایج آن، مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, توسعه کارکرد کیفیت (QFD) , ماتریس همسنجی, تحلیل سلسله مراتبی (AHP), منطق فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047495,
author = {توکلی, احمد},
title = {تکمیل ماتریس همسنجی توسعه کارکرد کیفیت (QFD) با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)},
booktitle = {دومین همایش مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع},
year = {2014},
location = {گچساران, ايران},
keywords = {توسعه کارکرد کیفیت (QFD) ، ماتریس همسنجی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، منطق فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکمیل ماتریس همسنجی توسعه کارکرد کیفیت (QFD) با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)
%A توکلی, احمد
%J دومین همایش مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
%D 2014

[Download]