آینه معرفت, دوره (14), شماره (41), سال (2015-6) , صفحات (83-108)

عنوان : ( گفتمان اصلاح گرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود نومعتزله )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , محمدحسن رستمی , حسن زرنوشه فراهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گفتمان اصلاح‌گرایی مبتنی بر عقلانیت و مبارزه با اندیشه‌های تقلید محورحاکم برجهان عرب توسط سید جمال‌الدین و محمد عبده، باعث شده که برخی، آن‌ها را منتسب و متمایل به اندیشه‌های عقل‌گرای معتزله بدانند و در امتداد اندیشه‌های آن‌ها نیز مکتب نومعتزله یا احیای مجدد اندیشه‌های اعتزالی را ببینند. در این مقاله، ابتدا با رویکردی انتقادی خاستگاه مطرح‌شده برای مکتب نومعتزله بررسی شده است. سپس نظرات مختلف درباره‌ی چگونگی ادامه یافتن مکتب نومعتزله پس از عبده تبیین می‌گردد و درنهایت شواهد و قرائنی از زندگانی عبده که فرضیه معتزله گرایی او را ایجاد می‌کند بررسی و معلوم می‌شود که هیچ‌کدام از شواهد موجود، نمی‌تواند دلیل متقنی بر معتزله گرایی او باشد. لذا معرفی وی به‌عنوان احیاکننده‌ی اندیشه‌های اعتزالی در دوران معاصر صحیح نیست

کلمات کلیدی

, ننومعتزله, اصلاح‌گرایی, معتزله , احیای معتزله, رویکرد انتقادی, محمد عبده, رسالة التوحید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047501,
author = {پیروزفر, سهیلا and رستمی, محمدحسن and زرنوشه فراهانی, حسن},
title = {گفتمان اصلاح گرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود نومعتزله},
journal = {آینه معرفت},
year = {2015},
volume = {14},
number = {41},
month = {June},
issn = {2251-8010},
pages = {83--108},
numpages = {25},
keywords = {ننومعتزله، اصلاح‌گرایی، معتزله ، احیای معتزله، رویکرد انتقادی، محمد عبده، رسالة التوحید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گفتمان اصلاح گرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود نومعتزله
%A پیروزفر, سهیلا
%A رستمی, محمدحسن
%A زرنوشه فراهانی, حسن
%J آینه معرفت
%@ 2251-8010
%D 2015

[Download]