کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی , 2015-03-09

عنوان : ( اثربخشی آموزش بازی درمانی به مادران (با رویکرد (CPRT بر کیفیت تعامل والد-کودک و شادکامی مادران دارای فرزند پیش دبستانی )

نویسندگان: ابوالقاسم صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی آموزش عملی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد CPRT بر کیفیت تعامل والد-کودک و افزایش شادکامی در مادران است. جامعه شامل مادرانی است که دارای فرزند 2 تا 6 ساله هستند . حجم هر یک از گروه آزمایش و کنترل 13 نفر می باشد. شیوه نمونه‌گیری ترکیبی از نمونه گیری داوطلبانه و گلوله برفی می باشد به این ترتیب که افراد متقاضی شامل مادرانی می باشد که جهت پیگیری مسایل کودک خود یا افزایش مهارت در تعامل با فرزند، داوطلبانه مراجعه کرده اند و به صورت داوطلبانه در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در ضمن هر دو گروه قبل و بعد از انجام مداخله بر روی گروه آزمایش، مقیاس رابطه والد-کودک و شادکامی را پر کردند. نتایج اجراء آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، نشان داد که آموزش عملی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد CPRT، بر کیفیت تعامل والد-کودک و نیز شادکامی مادران، در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل اثر مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی

, بازی درمانی, درمان مبتنی بر ارتباط والد-کودک, شادکامی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047509,
author = {صادقی, ابوالقاسم and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {اثربخشی آموزش بازی درمانی به مادران (با رویکرد (CPRT بر کیفیت تعامل والد-کودک و شادکامی مادران دارای فرزند پیش دبستانی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازی درمانی، درمان مبتنی بر ارتباط والد-کودک، شادکامی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی آموزش بازی درمانی به مادران (با رویکرد (CPRT بر کیفیت تعامل والد-کودک و شادکامی مادران دارای فرزند پیش دبستانی
%A صادقی, ابوالقاسم
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
%D 2015

[Download]