کنفرانس بین المللی دانشگاه آتونوما بارسلونا، اسپانیا1-94 , 2015-04-14

عنوان : ( رهیافتی نو درمدیریت کسب و کار صنعت بازیافت(در قالب دستورالعمل هایی جهت بهینه سازی قراردادهای سازمان بازیافت کشور با پیمانکاران خدمات بازیافتی) )

نویسندگان: احمد لطیفیان , هما مولوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکى با چگونگى صحیح کنترل کردن امور آن را دارد، در واقع مدیریت صحیح کسب و کار موجب رشد آن می شود و مدیریت صحیح کسب و کار به ویژه برای صنعت بازیافت از اهمیت فزاینده ای برخوردار است، چرا که، جایگاه صنایع بازیافت در کشور نقش فرصت آفرینی دارد و این صنوف با ایجاد فرصت های شغلی پاک زمینه رفع بیکاری و کسب درآمد را برای خانوارها ایجاد می کنند. مدیریت کسب و کار صنعت بازیافت در بر گیرنده هدایت قوی، رفتار مثبت، دانش کسب و کار، مهارت های مناسب فردی و تصمیم گیری به موقع در خدمات بازیافتی است. این صنایع می تواند نقش استراتژیکی در اقتصاد کشور ایفا کند و در فرایند تولید با حمایت دولت آثار مثبتی هم در اقتصاد و هم در زمینه مسائل زیست محیطی داشته باشد. صنعت بازیافت، می تواند کسب و کارهای زیادی را راه اندازی کند. که در این بین ایجاد قراردادهایی با پیمانکاران داخلی با تخصص های مختلف می تواند کشور را در جهت اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار کمک نماید. مبانی اصولی استراتژی پسماندهای کشور را سیاست و برنامه ریزی در زمینه عناصر مختلف مدیریتی همچون فرهنگ و آموزش، سیستم های ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و دفع مواد به ویژه مواردی همچون تولید کمتر و مسأله مهم بازیافت از مبدأ را تشکیل می دهد که در این مقاله بر روی جمع آوری، حمل و دفع مواد متمرکز می شویم و در این حوزه نیز، به بهینه سازی قراردادهای سازمان بازیافت با پیمانکاران این خدمات، با ارائه چند دستورالعمل می پردازیم.

کلمات کلیدی

, مدیریت کسب و کار, قرارداد, پیمانکار, مدیریت پسماند, بازیافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047519,
author = {لطیفیان, احمد and مولوی, هما},
title = {رهیافتی نو درمدیریت کسب و کار صنعت بازیافت(در قالب دستورالعمل هایی جهت بهینه سازی قراردادهای سازمان بازیافت کشور با پیمانکاران خدمات بازیافتی)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی دانشگاه آتونوما بارسلونا، اسپانیا1-94},
year = {2015},
location = {بارسلونا, اسپانيا},
keywords = {مدیریت کسب و کار، قرارداد، پیمانکار، مدیریت پسماند، بازیافت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رهیافتی نو درمدیریت کسب و کار صنعت بازیافت(در قالب دستورالعمل هایی جهت بهینه سازی قراردادهای سازمان بازیافت کشور با پیمانکاران خدمات بازیافتی)
%A لطیفیان, احمد
%A مولوی, هما
%J کنفرانس بین المللی دانشگاه آتونوما بارسلونا، اسپانیا1-94
%D 2015

[Download]