فرهنگ رضوی, دوره (1), شماره (6), سال (2014-9) , صفحات (7-32)

عنوان : ( شاخصه های عقلانیت اجتماعی در معارف رضوی )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نعمت های منحصر به فرد خداوند عقل است

کلمات کلیدی

, شاخصه ها, عقل, عقلانیت, روابط اجتماع, معارف رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047528,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {شاخصه های عقلانیت اجتماعی در معارف رضوی},
journal = {فرهنگ رضوی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {6},
month = {September},
issn = {2345-2560},
pages = {7--32},
numpages = {25},
keywords = {شاخصه ها; عقل; عقلانیت; روابط اجتماع; معارف رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخصه های عقلانیت اجتماعی در معارف رضوی
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J فرهنگ رضوی
%@ 2345-2560
%D 2014

[Download]