مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی, دوره (17), شماره (4), سال (2013-4) , صفحات (679-696)

عنوان : ( شاخصه های کرسی آزاد اندیشی از منظر قرآن )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی , سید جواد خاتمی سبزواری , سُمیّه خاتمی سبزواری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش: برای پاسخ به این سوال که آیا می توان مبانی ای را برای کرسی های آزاد اندیشی بر اساس قرآن یافت و آیا این کتاب عزیز می تواند ملاکهایی را در این رابطه ارائه دهد یا نه؛ نخست، تعریفی روشن از کرسی آزاداندیشی بیان شده تا هم بتوان تمایز آن را از کرسی مناظره فهمید و هم مصادیقی را از قرآن که نزدیک به شرایط ذکر شده باشد، دریافت. سپس شاخصه های آن، که عبارتند از: مجموع عوامل مورد نیاز در یک کرسی آزاد اندیشی و رعایت شده در قضایای مطرح شده قرآن، بیان شده است. بدین منظور، آیات قرآن در این رابطه بررسی، نمونه های عملی آن مطالعه و از نظرات مفسران و اندیشمندان اسلامی نیز استفاده شد. یافته ها: با نگاهی عمیق تر نسبت به آیات قرآن، می توان با قضایای زیادی برخورد کرد که یا به شکل صریح به برگزاری یک فضای آزاد گفتگویی اشاره دارند یا مواردی اند که با تامل بیشتر می توان متوجه آنها شد. نتیجه گیری: شاخصه های کرسی آزاد اندیشی عبارتند از: حاکمیت روح آزاد اندیشی و دوری از فشار و هیاهو، مستدل سخن گفتن، صبر و بردباری، توجه به افکار عمومی جامعه، برابری مجریان و داوران با دیگر افراد در بحث، پذیرش مبنا یا قدر مشترک در بحث، پرهیز از مراء و جدال و مشاجره، خارج نشدن از مرز عدالت. وجود این ویژگی ها، فضای کرسی را فضایی برای پیدایش حق خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, قرآن, کرسی آزاد اندیشی, شاخصه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047531,
author = {مرتضوی, سیدمحمد and خاتمی سبزواری, سید جواد and خاتمی سبزواری, سُمیّه},
title = {شاخصه های کرسی آزاد اندیشی از منظر قرآن},
journal = {مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی},
year = {2013},
volume = {17},
number = {4},
month = {April},
issn = {2322-5246},
pages = {679--696},
numpages = {17},
keywords = {قرآن، کرسی آزاد اندیشی، شاخصه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخصه های کرسی آزاد اندیشی از منظر قرآن
%A مرتضوی, سیدمحمد
%A خاتمی سبزواری, سید جواد
%A خاتمی سبزواری, سُمیّه
%J مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
%@ 2322-5246
%D 2013

[Download]