پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (31), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (39-60)

عنوان : ( کاربرد پوششهای میکروبی در تفسیر محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مطالعه ای از نهشته های کربناته عضو 1 و 2 از گروه میلا (سازند ده صوفیان) در البرز مرکزی )

نویسندگان: ئارام بایت گل , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشته های کربناته عضو 1 و 2 گروه میلا در البرز مرکزی (کامبرین میانی) که در این تحقیق سازند ده صوفیان نامیده می شود، در برش های شهمیرزاد، تویه دروار، میلاکوه و ده ملا مورد مطالعه قرار گرفته است. این نهشته ها در چهار کمربند رخساره­ای یک رمپ کربناته شامل محیط­های عمیق حوضه­ ای، رمپ خارجی (توالی های ساب تایدال عمیق)، رمپ میانی (توالی های ساب تایدال کم عمق و بخش پایینی اینترتایدال) و رمپ داخلی (توالی های سد، لاگون، بخش بالایی اینترتایدال و سوپراتایدال) بر جای گذاشته شده اند. پوشش­های میکروبی متنوعی در رسوبات دریایی کم عمق (شامل ساب تایدال و اینترتایدال) این واحد شناسایی شده­است. بر اساس این مطالعه، پوشش­های میکروبی دارای مورفولوژی های مختلفی از نظر شکل و نحوه رشد هستند و شامل فرم های مسطح تا موجی، گنبدی، پیازی، ستونی، بادبزنی و ترومبولیت است. مجموعه رخساره­ های سازند ده صوفیان به صورت چرخه های کوچک مقیاس شامل چرخه­ های پری تایدال، ساب تایدال کم عمق و ساب تایدال عمیق معرفی شده اند به طوری که پوشش­های میکروبی از اختصاصات عمده و اصلی این چرخه­ ها محسوب می گردد. روند تغییرات عمودی رخساره ها در چرخه های کم عمق شونده و عمیق شونده به سمت بالا و الگوی توزیع پوشش های میکروبی در این چرخه ها، وابسته به محیط رسوبی و موقعیت های مختلف آنها بر روی پلاتفرم کربناته بوده است. مبنای طبقه بندی استفاده شده در این مطالعه می تواند اطلاعات با ارزشی در کاربرد پوشش های میکروبی برای مطالعات محیط رسوبی دیرینه و چینه نگاری سکانسی ارائه دهد.

کلمات کلیدی

, پوششهای میکروبی, رمپ, چرخه های استروماتولیتی, گروه میلا, سازند ده صوفیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047549,
author = {بایت گل, ئارام and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {کاربرد پوششهای میکروبی در تفسیر محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مطالعه ای از نهشته های کربناته عضو 1 و 2 از گروه میلا (سازند ده صوفیان) در البرز مرکزی},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2015},
volume = {31},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-8788},
pages = {39--60},
numpages = {21},
keywords = {پوششهای میکروبی، رمپ، چرخه های استروماتولیتی، گروه میلا، سازند ده صوفیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد پوششهای میکروبی در تفسیر محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مطالعه ای از نهشته های کربناته عضو 1 و 2 از گروه میلا (سازند ده صوفیان) در البرز مرکزی
%A بایت گل, ئارام
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2015

[Download]