سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین , 2015-02-22

عنوان : ( تشخیص سیستم‌درزه‌ها و تعیین مناطق همگن در درزه‌نگاری منطقه معدن فسفات )

نویسندگان: محمّدرضا باغیانی باغشاهی , علیرضا یاراحمدی بافقی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات مربوط به پروژه‌های مکانیک سنگی و زمین‌شناسی مهندسی و رشته‌های مشابه، مناطق همگن آماری مناطقی هستند که در یک یا چند پارامتر هندسی یا مکانیکی دارای نوعی همگنی و همسانگردی باشد. این موضوع وقتی اهمیت می یابد که بخواهیم ناپیوستگی‌های منطقه‌ای را شبیه‌سازی و بخصوص شبیه‌سازی زمین‌آماری نماییم. لذا در این تحقیق مسئله مورد نظر تعیین مناطق همگن و جداسازی سیستم درزه‌های منطقه بر اساس پارامترهای هندسی ناپیوستگی‌ها شامل شیب، جهت‌شیب، فاصله‌داری (چگالی درزه‌داری)، گسترش دسته‌درزه‌هاست. این مسئله اغلب با عنوان کلاسترینگ در علوم مختلف مطرح می شود و معمولا روش‌های متفاوتی دارد. در زمین‌شناسی مهندسی پارامترهایی مثل زمین‌شناسی، تکتونیک، ارتفاع و مقادیر اصلی‌ترین ابزار برای جداسازی این مناطق محسوب می‌شوند. گسل‌ها و بعضی از ساختارهای زمین شناسی غالباً به صورت مرزهای طبیعی یک بلوک تکتونیکی عمل می کنند و بسته به مقیاس می توانند مناطقی با ویژگی های درزه‌داری مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهند. در این تحقیق و بدین منظور اطلاعات درزه نگاری منطقه معدن فسفات اسفوردی به روش خط‌برداشت بدست آمد. گسل‌های منطقه بر اساس داده‌های قبلی و برداشت‌های جدید مبنای اولیه مناطق همگن ناپیوستگی‌ها قرار گرفتند. محل برخورد گسل‌ها که مرز مناطق را تعیین می‌کنند و تفکیک سیستم درزه‌ها بر اساس R (متوسط بردار واحد سیستم ناپیوستگی ها) اصلاح شدند. در نهایت مناطق همگن بر اساس مقایسه استریوگرافی شیب و جهت‌شیب و مقدار طول اثر درزه‌ها تعیین گردید و مجموعا منطقه از نظر ویژگی‌های هندسی ناپیوستگی‌ها به دو زون همگن شمال شرقی و جنوب غربی تقسیم گردید.

کلمات کلیدی

, مناطق همگن, سیستم درزه, ضریب تمرکز درزه R, معدن فسفات اسفوردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047552,
author = {باغیانی باغشاهی, محمّدرضا and علیرضا یاراحمدی بافقی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {تشخیص سیستم‌درزه‌ها و تعیین مناطق همگن در درزه‌نگاری منطقه معدن فسفات},
booktitle = {سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مناطق همگن، سیستم درزه، ضریب تمرکز درزه R، معدن فسفات اسفوردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص سیستم‌درزه‌ها و تعیین مناطق همگن در درزه‌نگاری منطقه معدن فسفات
%A باغیانی باغشاهی, محمّدرضا
%A علیرضا یاراحمدی بافقی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2015

[Download]