بیستمین کنفرانس ملی انجمن سالانه کامپیوتر ایران , 2015-03-03

عنوان : ( حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری )

نویسندگان: رامین رضوانی خراشادی زاده , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماشین بردار پشتیبان به‌عنوان یکی از بهترین طبقه‌بندهای موجود در زمینه یادگیری ماشین است ولی نسبت به توزیع داده‌ها اهمیتی قائل نمی‌‎شود. روش‌های تعمیم‌یافته آن به لحاظ سرعت، روش ماشین بردار پشتیبان دوگانه و به لحاظ دقت و سرعت هم‌زمان، بهبودیافته آن روش ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری ارائه شده است. در این مقاله، به‌کارگیری حداقل مربعات (least square) از الگوریتم S-TWSVM جهت افزایش سرعت برای طبقه‌بندی‎‌های باینری پیشنهاد می‌شود. روش پیشنهادی الگوریتمی ساده و سریع، برای ایجاد طبقه‌بندهای باینری برمبنای دو ابرصفحه غیرموازی فراهم می‌آورد. در این مقاله به‌جای حل دو مسأله quadratic programming، در S-TWSVM ، دو سیستم از روابط خطی حل می‌شوند. به‌طوری‌که سرعت اجرای الگوریتم پیشنهادی از S-TWSVM به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این درحالی‌ است که اطلاعات ساختاری داده‌ها همانند الگوریتم S-TWSVM به درون مسأله بهینه‌سازی وارد می‌شود تا ابرصفحه‌های الگوریتم پیشنهادی بتوانند روند توزیع داده‌ها را دنبال کند. نتایج آزمایشات الگوریتم پیشنهادی روی پایگاه‌داده‌های استاندارد UCI، مبین صحت بیش‌تر طبقه‌بندی این الگوریتم در برابر الگوریتم‌های S-TWSVM و LSTWSVM و سرعت بالاتر در برابر الگوریتم S-TWSVM است.

کلمات کلیدی

, اطلاعات ساختاری (structural information), حداقل مربعات (least squares), ماشین بردار پشتیبان دوگانه (twin support vector machine), خوشه‌بندی (clustering), ward’s linkage clustering, ماشین بردار پشتیبان دوگانه س
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047575,
author = {رضوانی خراشادی زاده, رامین and منصفی, رضا and صدوقی یزدی, هادی},
title = {حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری},
booktitle = {بیستمین کنفرانس ملی انجمن سالانه کامپیوتر ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اطلاعات ساختاری (structural information)، حداقل مربعات (least squares)، ماشین بردار پشتیبان دوگانه (twin support vector machine)، خوشه‌بندی (clustering)، ward’s linkage clustering، ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری (structural twin SVM)، حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه (least squares twin SVM).},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری
%A رضوانی خراشادی زاده, رامین
%A منصفی, رضا
%A صدوقی یزدی, هادی
%J بیستمین کنفرانس ملی انجمن سالانه کامپیوتر ایران
%D 2015

[Download]