تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (10), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (145-170)

عنوان : ( بررسی ادعای مسطح انگاری زمین در قرآن )

نویسندگان: روح الله نجفی , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، با دلایل فراوان از جمله عکس های هوایی و ماهواره ای مسجل شده است که زمین به شکل سطحی معلق در فضا نیست.از سوی دیگر، برخی پژوهشگران مدعی اند که در قرآن کریم، زمین به صورت سطحی هموار و پهن معرفی شده است.در این مقاله، با معناشناسی دقیق تر واژه «ارض» و ارزیابی مدلول آیات مربوط بدان، دریافته ایم که آنچه قرآن به صورت سطحی پهن و هموار معرفی شده، مجموع کره زمین نیست؛ بلکه واژه «ارض» در معنای نخستین خود، فقط بر خشکی های کره زمین اطلاق می شده و دریاها و اقیانوس ها را در برنمی گرفته است

کلمات کلیدی

, قرآن, مسطح انگاری زمین, رابطه قرآن و علم, شبهات قرآنی, خطاناپذیری قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047592,
author = {نجفی, روح الله and جلالی, مهدی},
title = {بررسی ادعای مسطح انگاری زمین در قرآن},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2013},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-2681},
pages = {145--170},
numpages = {25},
keywords = {قرآن، مسطح انگاری زمین، رابطه قرآن و علم، شبهات قرآنی، خطاناپذیری قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ادعای مسطح انگاری زمین در قرآن
%A نجفی, روح الله
%A جلالی, مهدی
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2013

[Download]