علوم قرآن و حدیث, دوره (46), شماره (92), سال (2014-8) , صفحات (65-84)

عنوان : ( واکاوی حدیث «اَلغِیبَهُ اَشَدُ مِنَ الزِنا...» )

نویسندگان: مهدی جلالی , محسن رجبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدیث «الغیه اشد من الزنا...» به نقل از چهار صحابی: ابوذر غِفاری، ابوسعید خُدری، جابر بن عبدالله انصاری و انس بن مالک از رسول خدا(ص) در منابع شیعه و اهل سنت ـ غیر از کتب اربعه و صحاح سته ـ گزارش شده است. این نوشتار ضمن تحلیل و تبیین متن، کوشیده است که دریابد آیا از طریق ملاک های سندی و رجالی می توان به صحت صدور این حدیث از رسول خدا دست یافت، یا نه؟ و اگر پاسخ منفی باشد، چه عواملی سبب صدور آن شده است؟ در خصوص متن خبر، این مساله که علت شدت گناه غیبت نسبت به زنا در چیست؟ و چرا شخص غیبت کننده باید از شخص غیبت شونده حلالیت بطلبد تا بخشوده شود، حائز اهمیت است؛ زیرا اگر طلب حلالیت به صورت زبانی و رو در رو انجام گیرد، احتمال بروز برخی مفاسد هم چون ریختن آبرو یا اختلاف و درگیری وجود دارد؛ از سوی دیگر به چنین فرایندی برای بخشایش غیبت در قرآن کریم اشاره نشده، و با احادیث دیگر که صرف استغفار را کافی می دانند، ناسازگار است.

کلمات کلیدی

نسبت غیبت و زنا; سند; متن; اخلاق اسلامی; گناهان کبیره; اسباب صدور حدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047593,
author = {جلالی, مهدی and رجبی, محسن},
title = {واکاوی حدیث «اَلغِیبَهُ اَشَدُ مِنَ الزِنا...»},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2014},
volume = {46},
number = {92},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {65--84},
numpages = {19},
keywords = {نسبت غیبت و زنا; سند; متن; اخلاق اسلامی; گناهان کبیره; اسباب صدور حدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی حدیث «اَلغِیبَهُ اَشَدُ مِنَ الزِنا...»
%A جلالی, مهدی
%A رجبی, محسن
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2014

[Download]