کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب , 2015-10-18

عنوان : ( تحلیل تراوش و پایداری خاکریز حفاظتی مخزنی با پی آبرفتی عمیق (مطالعه موردی : طرح بار نیشابور) )

نویسندگان: مرتضی سالاری , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه مخزن بار به جهت تامین بخشی از آب شرب توابع شهرستان نیشابور و همچنین آب مصرفی صنعت فولاد خراسان در شمال غرب این شهرستان در حال اجرا می باشد .ساختگاه مخزن خارج از بستر رودخانه و در دره ای با شیب های ملایم و با پی آبرفتی عمیق است که از سمت غربی به یک سدخاکی(سد اصلی) و ازسمت شرقی به خاکریز حفاظتی(سد فرعی) محدود شده است. رودخانه بار در پایین دست خاکریز حفاظتی و در راستای خود به موازات محور آن در بعضی مناطق فاصله افقی کمی تا پایاب خاکریز دارد و بستر آن حداقل 20 متر پایین تر از سطح پی خاکریز است، بالا بودن نفوذپذیری پی درشت دانه و همچنین شرایط هیدرولیکی مرزی پی پایاب خاکریز حکایت از نشت قابل توجه از این جبهه و همچنین ناپایداری کلی احتمالی آن دارد. در این پژوهش میزان تراوش سالیانه و وضعیت پایداری حدی این ناحیه بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد: با وجود بالا بودن میزان نشت مخزن از این جبهه و ضرورت طرح علاج بخشی در جهت کاهش آن، پی پایاب خاکریز دارای پایداری کلی خواهد بود. اما جهت جلوگیری از فرسایش سطحی در اثر جریان آب ترواشی و همچنین کاهش احتمال وقوع فرسایش پس رونده، اجرای سیتم زهکشی مناسبی در روی سطح پی پایاب خاکریز حفاظتی معقول است.

کلمات کلیدی

, سدهای خاکی, تحلیل المان محدود تراوش, تعادل حدی, علاج بخشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047603,
author = {سالاری, مرتضی and اخترپور, علی},
title = {تحلیل تراوش و پایداری خاکریز حفاظتی مخزنی با پی آبرفتی عمیق (مطالعه موردی : طرح بار نیشابور)},
booktitle = {کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سدهای خاکی، تحلیل المان محدود تراوش، تعادل حدی، علاج بخشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تراوش و پایداری خاکریز حفاظتی مخزنی با پی آبرفتی عمیق (مطالعه موردی : طرح بار نیشابور)
%A سالاری, مرتضی
%A اخترپور, علی
%J کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
%D 2015

[Download]