دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2015-03-05

عنوان : ( امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز )

نویسندگان: حمزه سلطانعلی عباسکوهی , باقر عمادی , عباس روحانی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بخش دامپروری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار روی محیط زیست شناخته شده است، حال آن که این بخش خود به صورت بالقوه قابلیت تولید انرژی از منابع سازگار با محیط زیست را دارا می‌باشد. بر این اساس، هدف از این مطالعه بررسی امکان کاهش گاز کربن دی اکسید با بکارگیری سامانه های بیوگاز در واحدهای تولید شیر در کشور ایران بود. با توجه به این که نهاده سوخت دیزل و الکتریسیته سهم نسبتا زیادی از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص می دهند، از این رو نقش مهمی در انتشار گازهای گلخانه ای از جمله گاز کربن دی اکسید دارند. بررسی ها به منظور تعیین روند آلاینده های متصاعد شده ناشی از مصرف این نهاده ها، در پنج سناریو 1%، 5%، 10%، 50% و 100% استفاده از انرژی بیوگاز در تامین انرژیِ واحدهای تولید شیر صورت گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، میانگین کل گاز کربن دی اکسید کاهش یافته با بکارگیری سامانه های بیوگاز در سناریوهای مختلف به ترتیب 53/0، 23/3، 01/6، 07/30 و 01/60 درصد است. از این رو بکارگیری سامانه-های بیوگاز در این واحدها علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز می تواند در کاهش انتشار کربن موثر واقع شود.

کلمات کلیدی

, گاز کربن دی اکسید, محیط زیست, انرژی, سوخت دیزل, سامانه بیوگاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047607,
author = {سلطانعلی عباسکوهی, حمزه and عمادی, باقر and روحانی, عباس and خجسته پور, مهدی and ابراهیمی نیک, محمدعلی},
title = {امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {گاز کربن دی اکسید، محیط زیست، انرژی، سوخت دیزل، سامانه بیوگاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%A عمادی, باقر
%A روحانی, عباس
%A خجسته پور, مهدی
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%J دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2015

[Download]