علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (94), سال (2015-3) , صفحات (275-286)

عنوان : ( تأثیر نوسانات سطح آب دریا بر رخساره های رسوبی در سازند مزدوران، باختر کپه داغ )

نویسندگان: سیده زهرا پورحیدر , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند کربناتی مزدوران در برش سطح‌الارضی باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ، در شمال باختری شهرستان جاجرم، متشکل از دولومیت در بخش‌های قاعده‌ای و بالایی و سنگ آهک‌های مادستونی تا گرینستونی در بخش‌های میانی برش است. این سازند در چاه قزل‌تپه2 از تناوب سنگ آهک و شیل تشکیل شده است. مطالعات رخساره­ای این سازند منجر به شناسایی چهار کمربند رخساره­ای (دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزرومدی) شامل پانزده رخساره کربناتی و دو رخساره آواری شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که این سازند در مناطق مورد مطالعه به احتمال زیاد در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ تک‌شیب بر جای گذاشته شده­ است. در بررسی‌های چینه‌نگاری سکانسی، پنج سکانس رسوبی رده سوم در برش چشمه‌خان و چهار سکانس رسوبی در چاه قزل‌تپه2 شناسایی شده است. مرز زیرین سکانس اول (لایه دیرینه خاک در برش چشمه‌خان) و مرز بالایی سکانس آخر (رسوبات قاره‌ای) از هر دو برش مورد مطالعه، مرز سکانسی نوع اول و دیگر مرزها، نوع دوم هستند. منحنی تغییرات سطح آب دریا در توالی‌های مورد مطالعه با منحنی تغییرات جهانی سطح آب دریا انطباق نسبی دارد و برخی اختلاف‌ها احتمالاً در ارتباط با شرایط زمین‌ساختی حوضه کپه‌داغ بوده که در اثر فرونشینی در امتداد گسل‌های طولی و بار رسوبی ایجاد شده است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, مزدوران, روستای چشمه خان, چاه قزل تپه 2, چینه نگاری سکانسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047619,
author = {پورحیدر, سیده زهرا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {تأثیر نوسانات سطح آب دریا بر رخساره های رسوبی در سازند مزدوران، باختر کپه داغ},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {94},
month = {March},
issn = {1023-7429},
pages = {275--286},
numpages = {11},
keywords = {کپه داغ، مزدوران، روستای چشمه خان، چاه قزل تپه 2، چینه نگاری سکانسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نوسانات سطح آب دریا بر رخساره های رسوبی در سازند مزدوران، باختر کپه داغ
%A پورحیدر, سیده زهرا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]