Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (24), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (3-18)

عنوان : ( بلورشناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی گالن، کانسار سرب نخلک (اصفهان) )

نویسندگان: محمدعلی جزی خرزوقی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار سرب نخلک یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین معادن سرب ایران در 55 کیلومتری شمال‌شرقشهر انارک قرار گرفته است. کانسار نخلک به صورت چینه‌کران و دیرزاد در سنگ میزبان کربناته کرتاسه بالایی دولومیتی شده جای‌گرفته است. ماده‌معدنی درونزاد شامل گالن و باریت بوده که در زون برونزاد با سروزیت همراه می‌شود. گالن به‌صورت درشت‌بلور و ریز‌بلور و با بافت جانشینی و پرکننده فضای خالی به فرم بلوری کوبواکتاهدرال مشاهده می‌شود. ادخال کانی‌های مستقل مانند فاهلور (سری تترائدریت-تنانتیت)، اسفالریت، پیریت و کالکوپیریت با اندازه چند میکرون تا چند ده میکرون حضور داشته که تنوع و فراوانی ادخال‌ها متفاوت است. تجزیه گالن به روشICP-MS حضور عناصر کمیاب مانند نقره (932ppm )، آنتیموان (342ppm )، مس (422ppm ) و آرسنیک (91ppm ) را آشکار ساخته است که در میان آنها نقره از همه مهمتر است. مقادیر بسیار پایین Bi و فراوانی Sb و As و نیز نسبت بالای Sb/Bi نشان دهنده تشکیل گالن نخلک در دما و فشار پایین می‌باشد. آنالیز نقطه‌ای نشان می‌دهد عناصر کمیاب به صورت ادخال درون گالن متمرکز شده‌اند. بر اساس ویژگی‌های کانی گالن و دیگر خصوصیات زمین‌شناسی، مدل کانی‌سازی نوع دره می‌سی‌سی‌پی برای کانسار سرب نخلک پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, نخلک, گالن, کوبواکتاهدرال, ادخال, ژئوشیمی, نقره.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047648,
author = {جزی خرزوقی, محمدعلی and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {بلورشناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی گالن، کانسار سرب نخلک (اصفهان)},
journal = {Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2016},
volume = {24},
number = {1},
month = {May},
issn = {۱۷۲۶-۳۶۸۹},
pages = {3--18},
numpages = {15},
keywords = {نخلک، گالن، کوبواکتاهدرال، ادخال، ژئوشیمی، نقره.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بلورشناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی گالن، کانسار سرب نخلک (اصفهان)
%A جزی خرزوقی, محمدعلی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%@ ۱۷۲۶-۳۶۸۹
%D 2016

[Download]