هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2014-05-14

عنوان : ( تاثیر میکوریزا گلوس موسه و پیریفورمسفورا ایندیکا بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت )

نویسندگان: پروانه نامور , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ پیریفورمسفورا ایندیکا نوعی قارچ اندوفیت است که نقش آن در تحریک رشد گیاه میزبان از طریق افزایش ریشه‌های مؤیین می‌باشد و بر خلاف سایر قارچ ها اندوفیت در محیط کشت مصنوعی قابل کشت است. به منظور بررسی اثر قارچ پیریفورموسفورا و میکوریزا بر رشد گیاه ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاَ تصادفی با سه تکرارانجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو سطح خاک (سترون و سترون نشده) و شش تیمار (شاهد، کود کامل، قارچ پیریفورموسفورا، فیلتریت قارچ پیریفورموسفورا، میکوریزا و تلقیح همزمان پیریفورموسفورا و میکوریزا) بودند. بذور ذرت در گلدان های 5کیلوگرمی کاشته و پس از دو ماه برداشت شد. نتایج حاصل از این پژوهش بر نقش مثبت این قارچ بر رشد گیاه ذرت دلالت دارد. از طرفی سایر تیمارها نیز اثرات مثبت نسبت به تیمار شاهد داشتند. به طورکلی این آزمایش نشان داد استفاده از پیریفورموسفورا نمی تواند نتایج یکسان در مقابل استفاده از قارچ میکوریزا داشته باشد ولی تلقیح این قارچ تفاوت معنی داری در رشد گیاه نسبت به شرایط عدم تلقیح آن موجب شده است.

کلمات کلیدی

, پیریفورموسفورا¬ایندیکا, میکوریزا, ذرت, اندوفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047651,
author = {نامور, پروانه and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا},
title = {تاثیر میکوریزا گلوس موسه و پیریفورمسفورا ایندیکا بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت},
booktitle = {هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {پیریفورموسفورا¬ایندیکا، میکوریزا، ذرت، اندوفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر میکوریزا گلوس موسه و پیریفورمسفورا ایندیکا بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت
%A نامور, پروانه
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%J هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی
%D 2014

[Download]