همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی:مبانی، منابع و اصول , 2013-02-28

عنوان : ( موانع تحقق تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه )

نویسندگان: بهروز مهرام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047653,
author = {مهرام, بهروز},
title = {موانع تحقق تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه},
booktitle = {همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی:مبانی، منابع و اصول},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تربیت دینی، آموزه اسلامی، موانع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T موانع تحقق تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه
%A مهرام, بهروز
%J همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی:مبانی، منابع و اصول
%D 2013

[Download]