محاسبات نرم, دوره (4), شماره (1), سال (2016-3) , صفحات (56-73)

عنوان : ( مروری نظام‌مند بر مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا: گام‌ها، روش‌ها و چالش‌ها )

نویسندگان: فرهاد علائی , عباس رسول زادگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا به عنوان روشی نوین مبتنی بر پیمانهبندی در توسعه سیستمها می‌باشد که به منظور افزایش قابلیت نگهداری و استفاده مجدد نرم‌افزار مطرح گردیده است. مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا در صدد پیمانه‌بندی دغدغه‌های مداخله‌ای ‌با بهره‌گیری از مفهوم جنبه می‌باشد. امروزه این رویکرد در محیط‌های تحقیقاتی و صنعت مورد توجه زیادی قرار گرفته است و تاکنون روش‌های متفاوتی پیرامون پیاده‌سازی فازهای مختلف توسعه نرم‌افزار با استفاده از جنبه‌گرایی مطرح شده است که هر کدام از آن‌ها با مزیت‌ها، محدودیت‌ها و کاربردهای متنوعی همراه می‌باشند. با توجه به تعدّد و پراکندگی این روش‌ها، ضرورت ارائه‌ی مروری جامع، کامل و نظام‌مند در این زمینه احساس می‌شود. هدف از این مقاله، بررسی روش‌های مطرح در زمینه توسعه نرم‌افزار جنبه‌گرا، مقایسه تطبیقی آن‌ها و بهدست آوردن چالش‌های مهم در این حوزه می‌باشد. به همین منظور پس طبقه‌بندی روش‌های مختلف بر اساس گام‌های توسعه نرم‌افزار، به بیان و مقایسه‌ی نقاط قوّت و محدودیت‌های آن‌ها می‌پردازیم. نتایج مقایسه‌های انجام شده، امکان انتخاب مناسب‌ترین روش در هر گام از توسعه نرم‌افزار را برای مهندسان و محققان این حوزه فراهم می‌نماید.

کلمات کلیدی

, جنبه‌گرایی, دغدغه, جداسازی دغدغه‌ها, مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا, نیازمندی, دغدغه‌های مداخله‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047683,
author = {علائی, فرهاد and رسول زادگان, عباس},
title = {مروری نظام‌مند بر مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا: گام‌ها، روش‌ها و چالش‌ها},
journal = {محاسبات نرم},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2322-3707},
pages = {56--73},
numpages = {17},
keywords = {جنبه‌گرایی، دغدغه، جداسازی دغدغه‌ها، مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا، نیازمندی، دغدغه‌های مداخله‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری نظام‌مند بر مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا: گام‌ها، روش‌ها و چالش‌ها
%A علائی, فرهاد
%A رسول زادگان, عباس
%J محاسبات نرم
%@ 2322-3707
%D 2016

[Download]