هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2015-08-26

عنوان : ( تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت )

نویسندگان: زهرا علی پور , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس بومادران یکی از مهمترین جنس های تیره کاسنی (مرکبان) است، که حدود 85 گونه دارد و از گستردگی وسیعی در دنیا برخوردار است. بومادران از دیرباز به عنوان یک داروی گیاهی مورد توجه مردم بوده است. در گذشته از آن برای بندآوردن خون و درمان زخم هایی که با خونریزی همراه بود، استفاده می کردند. این گیاه در مواردی مانند درد های روماتیسمی، ذات الریه، فشارخون و مشکلات قاعده ای خانم ها کاربرد داشته است. بررسی های اخیر نیز نشان دهنده فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی و همچنین خواص ضدمیکروبی، ضد آلرژی و ضد التهابی جنس های مختلف بومادران می باشند. بومادران زرد(َ(Achilleabibersteinii، فراوانترین و شناخته شده ترین گونه بومادران درایران است. هدف از این مطالعه، معرفی یک سیستم کارآمد در ریزازیادی این گیاه از طریق جوانه های جانبی و مریستم انتهای ساقه است. بذرهای استربل شده روی محیط MS(Murashig and Skoog)، با فتوپریود 16 ساعت نور و 8 ساعت تاریکی و دمای °C 25جوانه زدند و گیاهچه های 21 روزه پس از قطع ریشه، به منظور مطالعه اثر هورمون ها بر تولید نوشاخه، روی محیطMS با غلظت های مختلف هورمونیقرار گرفتند. بیشترین تعداد نوشاخه در واحد جداکشت (7/4) در محیط حاوی 05/0 میلی گرم برلیترIAA( اسید ایندول3- استیک) و 2 میلی گرم برلیترBA (6- بنزیل آدنین) مشاهده شد. در این محیط کالوس تشکیل نشد و متوسط ارتفاع نوشاخه ها 4 سانتی متر بود.

کلمات کلیدی

, بومادران, کشت بافت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047695,
author = {علی پور, زهرا and ابریشم چی, پروانه and طیبه رجبیان and اجتهادی, حمید},
title = {تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت},
booktitle = {هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بومادران، کشت بافت، نوشاخه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت
%A علی پور, زهرا
%A ابریشم چی, پروانه
%A طیبه رجبیان
%A اجتهادی, حمید
%J هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2015

[Download]