همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , 2015-03-11

عنوان : ( بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) )

نویسندگان: فرشته جعفری پور , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با توجه به آزمایشات انجام شده، خصوصیات مهندسی شش نمونه از پرکاربردترین سنگ نماهای کربناته شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات انجام شده عبارتند از: بارنقطه ای، چکش اشمیت، سرعت عبور موج p ، خواص فیزیکی (تخلخل، درصد جذب آب، چگالی خشک، نسبت پوکی و دانسیته خشک). نمونه های مورد آزمایش به لحاظ دارا بودن شاخصه های استاندارد، برای کاربرد در سازه های مهندسی مناسب می باشند . نکته قابل توجه در این پژوهش مقاومت بالای مرمریت ها نسبت به تراورتن ها می باشد که نشان دهنده تاثیر محیط و شرایط تبلور بر مقاومت و کیفیت سنگهای کربناته می باشد.

کلمات کلیدی

, خواص فیزیکی, مقاومت, سرعت موج P , سنگ نما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047701,
author = {جعفری پور, فرشته and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)},
booktitle = {همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خواص فیزیکی، مقاومت، سرعت موج P ، سنگ نما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)
%A جعفری پور, فرشته
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
%D 2015

[Download]