همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , 2015-03-11

عنوان : ( استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد )

نویسندگان: فرشته جعفری پور , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدلیل استفاده روز افزون از سنگ نماهای کربناته بخصوص تراورتن، در این پژوهش ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دینامیکی این سنگ ها مطالعه شده است. یافتن ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و روشهای ساده آزمایشگاهی هزینه پروژه را از نظر زمانی و مالی به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. در این مقاله خصوصیات فیزیکی شامل تخلخل، چگالی خشک، دانسیته و شاخص پوکی، همراه باآزمایش تعیین سرعت عبور موج P بر روی شش نمونه مختلف سنگ مرمریت و تراورتن از سنگهای ساختمانی شهر مشهد تعیین شده است. بین ویژگی های فیزیکی سنگ و سرعت عبور موج P همبستگی مناسبی بدست آمده است. بنابراین ویژگی های فیزیکی سنگ های ساختمانی کربناته مورد آزمایش را می توان از روی سرعت عبور موج P محاسبه کرد.

کلمات کلیدی

, سرعت عبور موج P , ویژگی های فیزیکی, سنگ کربناته, سنگ نما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047702,
author = {جعفری پور, فرشته and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد},
booktitle = {همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سرعت عبور موج P ، ویژگی های فیزیکی، سنگ کربناته، سنگ نما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد
%A جعفری پور, فرشته
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
%D 2015

[Download]