نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22

عنوان : ( بهبود تولید بیوگاز حاصل از قسمت آلی زباله جامد شهری با پیش تیمار فراصوت )

نویسندگان: ریحانه زینلی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر امواج فراصوت بر افزایش زیست تخریب پذیری قسمت آلی زباله های جامد شهری انجام شد. تولید متان از هضم بی هوازی مواد آلی جامد در مقیاس آزمایشگاهی و تحت تاثیر امواج فراصوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که امواج فراصوت، به طور قابل توجهی باعث بهبود انحلال ضایعات آلی جامد شده و در نتیجه تولید بیوگاز افزایش یافت. بعد از 22 روز، تولید بیوگاز در طول آزمایشهای هضم بی هوازی، برای مخلوط فراصوت داده شده 22 درصد بیشتر از تیمار شاهد و حداکثر تولید متان برای راکتور شاهد و با تیمار فراصوت به ترتیب 41 و 46 درصد بود. این نتایج میتواند زمینه ی توسعه ی فناوری های جدید در کشور برای تولید مقادیر بالاتر بیوگاز، به منظور بهبود تولید انرژی پاک از ضایعات زیستی فراهم نماید.

کلمات کلیدی

, امواج فراصوت, انرژی تجدید پذیر, بیوگاز, ضایعات جامد شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047707,
author = {زینلی, ریحانه and خجسته پور, مهدی and ابراهیمی نیک, محمدعلی},
title = {بهبود تولید بیوگاز حاصل از قسمت آلی زباله جامد شهری با پیش تیمار فراصوت},
booktitle = {نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {امواج فراصوت، انرژی تجدید پذیر، بیوگاز، ضایعات جامد شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود تولید بیوگاز حاصل از قسمت آلی زباله جامد شهری با پیش تیمار فراصوت
%A زینلی, ریحانه
%A خجسته پور, مهدی
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%J نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2015

[Download]