پژوهش های سیاست اسلامی, دوره (2), شماره (6), سال (2015-2) , صفحات (139-162)

عنوان : ( مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی(ره) و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه ای مکتب سیاسی قم و نجف )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , مرتضی نوعی باغبان , سارا خداکرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از انقلاب مشروطه، نخبگان بسیاری نقش مردم در حکومت و جامعه را تشریح کردند و دراین‌راستا، اندیشمندانی مانند امام خمینی و سیدمحمدباقر صدر نیز، به توجیه نظری این نقش در عرصه حکومت اسلامی پرداخته و آن را بسط داده‌اند. (تاریخچه) اما زوایا و ابعاد اندیشه این دو عالم معاصر شیعی درباره حدودوثغور دخالت مردم در سرنوشت سیاسی، به‌روشنی تبیین نشده است (مسئله) و این، موضوع مهمی است که پژوهشگران و اندیشمندان دینی، جدی به آن توجه نکرده‌اند، (پیشینه) بنابراین، طرح اینکه مردم چه سهمی در اندیشه حکومت اسلامی امام و شهیدصدر دارند؟ پرسشی اساسی است. (سؤال) به نظر می‌رسد آنان از دریچه دو مکتب فکری- سیاسی ریشه‌دار قم و نجف نقش مردم در امر حکومت را تشریح کرده‌اند. (فرضیه) چنین احتمال علمی می‌تواند ما را به چهارچوب‌ها و اهداف نظری مردم‌سالاری دینی در اندیشه سیاسی شیعه رهنمون شود. (هدف) این مقاله با تحلیل تطبیقی، درصدد مقایسه تفکرات سیاسی این دو فقیه برجسته شیعی از دو منظر گوناگون است. (روش) تأکید مکتب قم بر همراهی هم‌زمان فقیه و مردم، و اصرار مکتب نجف بر خلیفهْْ‌اللهی مردم، اما با اشراف مرجع ذی‌صلاح ناظر، از پیامدهای این نوشتار است

کلمات کلیدی

, مردم‌سالاری دینی, حکومت اسلامی, مکتب قم و نجف, امام خمینی , محمدباقر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047712,
author = {اطهری, سیدحسین and مرتضی نوعی باغبان and سارا خداکرمی},
title = {مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی(ره) و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه ای مکتب سیاسی قم و نجف},
journal = {پژوهش های سیاست اسلامی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {6},
month = {February},
issn = {2345-5705},
pages = {139--162},
numpages = {23},
keywords = {مردم‌سالاری دینی، حکومت اسلامی، مکتب قم و نجف، امام خمینی ، محمدباقر صدر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی(ره) و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه ای مکتب سیاسی قم و نجف
%A اطهری, سیدحسین
%A مرتضی نوعی باغبان
%A سارا خداکرمی
%J پژوهش های سیاست اسلامی
%@ 2345-5705
%D 2015

[Download]