نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22

عنوان : ( سامانه نورپردازی برای اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس در آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی )

نویسندگان: ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش روشهای مختلف نورپردازی برای سامانه اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس محصولات کشاورزی در آزمون خواص مکانیکی بررسی شد. نمونه های مورد آزمایش سیب زرد، سیب قرمز، هلو سبز، لیمو، شلیل، فلفل دلمه و آلو قرمز بود. سه نوع رنگ پس زمینه سفید، مشکی و آبی و چهار روش نورپردازی با شامل: نورپردازی از زیر، نورپردازی از بالا، نورپردازی از روبرو و نورپردازی از پشت، بررسی شدند. LED لامپ های قرار داده شد و حالتهای RGB نوع LED همچنین بر روی صفحات پروب ساخته شده بالا و پایین نوار لامپ های مختلف رنگ به منظور اندازه گیری ابعاد و مساحت سطح تماس محصول با پروب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نورپردازی از بالا می باشد. بهترین رنگ پس زمینه برای LED نشان داد که بهترین روش نورپردازی با لامپ های محصولات رنگ آبی بود. پس زمینه روشن، برای محصولات شفاف مانند لیمو به دلیل ایجاد انعکاس و در نتیجه تولید برای پروب بالا قرمز و برای پروب پایین LED یک سطح با شدت غیریکنواخت مناسب نمی باشند بهترین رنگ نوار آبی بود.

کلمات کلیدی

, آزمون کشش - فشار, سامانه نورپردازی, محصول کشاورزی, مساحت سطح تماس, بینایی ماشین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047714,
author = {جعفری ملک آبادی, ایوب and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر and گلزاریان, محمودرضا},
title = {سامانه نورپردازی برای اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس در آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی},
booktitle = {نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمون کشش - فشار، سامانه نورپردازی، محصول کشاورزی، مساحت سطح تماس، بینایی ماشین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سامانه نورپردازی برای اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس در آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی
%A جعفری ملک آبادی, ایوب
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%A گلزاریان, محمودرضا
%J نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2015

[Download]