هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی , 2014-05-07

عنوان : ( حقوق مصرف کننده از دید گاه اسلام وعملکرد ان در اقتصاد ایران )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , محدثه مقدسی , اعظم عاشورزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سخن گفتن از مصرف کننده، از تمامی اشخاص جامعه و جستجوی حقوق مصرف کننده، جستوجوی حقوق تمام آنهاست. این موضوع در عین اهمیت، کمتر مورد توجه و خساسیت ویژه در کشور ما بوده است؛ به نحوی که سخن گفتن از آنها کاملا نو و در خور توصیه میباشد. طبق یافته های این مقاله دین اسلام به حقوق مصرف کننده، مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. تحریم ربا، نهی از احتکار و ... در معاملات تنعا نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است> در بخش دوم به عملکرد اقتصاد ایران در حوضه حقوق مصرف کننده ئرداخته شده است. میتوان حضور پر رنگ دولت و تصدی گری ها و انحصارات و رانت خواری های ناشی از این حضور بیان کرد. قواعد و قوانین به گونه ای تعیین شده و اجرا میگردد که نه تنا به شفافیت بازار کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی تبدیل شده که بر وخامت اوضاع دامن زده است. در نهایت میتوان گفت مصرف کننده و حمایت از آن در ایران و آنچه که مدنظر اسلام بوده و در صدر اسلام بر آن تاکید فراوان شده است فاصله زیادی دارد.

کلمات کلیدی

, حقوق مصرف کننده, اسلام, اخلاق, بازار, اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047740,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and مقدسی, محدثه and عاشورزاده, اعظم},
title = {حقوق مصرف کننده از دید گاه اسلام وعملکرد ان در اقتصاد ایران},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حقوق مصرف کننده، اسلام، اخلاق، بازار، اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حقوق مصرف کننده از دید گاه اسلام وعملکرد ان در اقتصاد ایران
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A مقدسی, محدثه
%A عاشورزاده, اعظم
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
%D 2014

[Download]