هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق دراقتصاد اسلامی واقتصاد ایران" , 2014-05-07

عنوان : ( رابطه اخلاق اسلامی و عدم تقارن اطلاعات دربازار کار )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , نفیسه صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از فروض اساسی کارآیی بازار های رقابتی، فرض اطلاعات کامل است که این فرض در سال های اخیر زیر سوال رفته، و عدم تقارن اطلاعات در بازار به عنوان موضوعی مهم مورد توجه اقتصاددان قرار گرفته است. مطالعاتشان نشان میدهد عدم تقارن اطلاعات کارآیی بازار را زیر سوال میرد. بازار ها از جمله عناصر اساسی اقتصاد هستند و از این رو ارائه مدل های از بازار کارا از اصلی ترین دغدغه های اقتصاد دانان در زمانهای مختلف بوده است. بازار کار در کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل میدهد. عدم تقارن اطلاعات در این بازار میتواند کارآیی این بازار را دچار اختلال کند. مثلا، اگر هنگام استخدام نیروی کار، کارفرما قادر به تشخیص کارگر با بهره وری پایین یا بالا نباشد، ممکن است که بازار نیروی کار او رو به اضمحلال رود و به بازاری تبدیل شدو که در آن تنها افراد با بهره وری پایین، با دستمزد کم، استخدام شوند، هزینه های افزایش یابد، کارگران با استعداد از بازار خارج شوند و ... بنابر این بازارهای با اطلاعات ناقص عموما ناکارا هستند. از این رو باید در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار گام برداشت. با بررسی بازار کار اسلامی در میابیم که اسلام با در نظر گرفتن عدم تساوی اطلاعات از همان ابتدا به دنبال ارائه مدلی از بازار بوده که عدم تقارن اطلاعات در آن به حداقل رسیده باشد. عناصر اخلاقی کار و تولید در آموزه های دینی بسیار گسترده است و ارزش کار و تولید در اسلام، به رعایت اخلاق و ارزش های دینی در این عرصه منوط است. رعایت اخلاق اسلامی از طریق ایجاد انگیزه کار، تقویت وجدان کاری، کاهش هزینه نظارت، پرهیز از کم کاری و اتلاف وقت و منابع و ... علاوه بر افزایش بهره وری نیروی کار، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش کارآیی بازار میشود. در این مقاله، پس از بیان مبانی نظری در زمینه عدم تقارن اطلاعات و اخلاق کار در اسلام، برخی از اصول اخلاقی اسلام در ارتباط با عدم تقارن اطلاعات در بازار، بیان شده است. این بررسی نشان میده رعایت اصول و ارزش های اخلاقی توصیه شده در اسلام، عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده، و کارآیی بازار را افزایش میدهد. در مجموع میتوان گفت شناسایی و تحقق عینی این عناصر، علاوه بر افزایش کارآیی بازار، زمینه ساز بهینه سازی فعالیت های تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی میشود.

کلمات کلیدی

, بازار کار اسلامی , اخلاق اسلامی, کارایی بازار, عدم تقارن اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047742,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and صالح نیا, نفیسه},
title = {رابطه اخلاق اسلامی و عدم تقارن اطلاعات دربازار کار},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق دراقتصاد اسلامی واقتصاد ایران"},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازار کار اسلامی ،اخلاق اسلامی،کارایی بازار،عدم تقارن اطلاعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه اخلاق اسلامی و عدم تقارن اطلاعات دربازار کار
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A صالح نیا, نفیسه
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق دراقتصاد اسلامی واقتصاد ایران"
%D 2014

[Download]