دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد , 2015-02-20

عنوان : ( مکانیزم سفت شوندگی نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی تقویت شده با ترکیبات مختلف از نانوذرات سیلیکا )

نویسندگان: محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی , محمد امیری محمود حق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، مکانیزم سفت شوندگی نانوکامپوززیت های پایه اپوکسی تقویت شده با نانوذرات سیلیس مورد توجه قرار گرفته است. از دو نوع نانوذره با قطرهای متوسط 17 و 65 نانومتر در سه سری نانوکامپوزیت استفاده شده است. سری اول نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانوذرات با قطر متوسط 17 نانومتر، سری دوم نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانوذرات با قطر متوسط 65 نانومتر و سری سوم نانوکامپوزیت های تقویت شده با ترکیبی از نانوذرات با قطر متوسط 17 و 65 نانومتر است. نتایج نشان می دهد که افزودن نانوذرات سیلیس باعث افزایش مدول یانگ در هر سه سری شده و هرچه محتوای ذرات افزایش می یابد، بر مقدار مدول یانگ نیز افزوده می گردد. همچنین مشاهده شد که اندازه ذرات تأثیر قابل توجهی بر مدول یانگ نداشته و حتی حالت استفاده ترکیبی از هر دو نوع نانوذره نیز هم افزایی خاصی را نشان نمی دهد. سطح شکست نمونه ها توسط یک میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده و مشاهده شده است که در هر سه سری نانوکامپوزیت ها، انحراف مسیر ترک و چند شاخه شدن ترک و همچنین شکسته شدن پیوند نانوذرات، اصلی ترین مکانیزم مؤثر در افزایش سفتی کامپوززیت نسبت به اپوکسی خالص است. همچنین در مورد سایر مکانیزم های موجود در مورد نانوذرات صلبی چون سیلیس بحث شده و نتایج با پژوهش های سایر محققین مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, مکانیزم سفت شوندگی, نانوکامپوزیت, نانوذرات سیلیس, ترک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047765,
author = {شریعتی, محمود and غلامعلی فرزی and علی دادرسی and محمد امیری محمود حق},
title = {مکانیزم سفت شوندگی نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی تقویت شده با ترکیبات مختلف از نانوذرات سیلیکا},
booktitle = {دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مکانیزم سفت شوندگی، نانوکامپوزیت، نانوذرات سیلیس، ترک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیزم سفت شوندگی نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی تقویت شده با ترکیبات مختلف از نانوذرات سیلیکا
%A شریعتی, محمود
%A غلامعلی فرزی
%A علی دادرسی
%A محمد امیری محمود حق
%J دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
%D 2015

[Download]