نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22

عنوان : ( طراحی، ساخت و توسعه ی سامانه ی بازیابی دوبعدی پروفیل و ناهمواری سطح خاک بر اساس شیوه مرکب پین متر و پردازش تصویر )

نویسندگان: سجاد مهنان , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با معرفی مفهوم ناهمواری سطح، اهمیت اندازه گیری آن به منظور ارزیابی میزان فرسایش و بررسی عملکرد ادوات خاکورزی که یکی از فاکتورهای مهم درزمینه ی کشاورزی دقیق است به دنبال روشی مناسب برای این منظور می باشد. لذا با مرور روش های رایجی که به طور تماسی و غیر تماسی برای به دست آوردن ناهمواری و پروفیل خاک استفاده می شوند و بررسی معایب و مزایای هرکدام، روشی ارائه شده است تا نسبت به سایر روش ها دقت و سرعت کار بالاتری داشته و از راحتی کار و قیمت کمتری برخوردار باشد. این روش همان روش پین متر است که بر مبنای پردازش تصویر بوده و با قرار دادن چندین میله بر روی سطح آزمون و فاصله سنجی میان نقاط انتهایی میله ها باحالت پایه از روی تصاویر، با عبور بهترین خط میان داده های به دست آمده از فاصله های مختلف، رابطه ی مدلی را در اختیار قرار می دهد. به کمک این وسیله می توان ناهمواری سطح خاک را به صورت دوبعدی بازیابی کرده و نمایش داد.

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, پروفیل, پین متر, ناهمواری سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047782,
author = {مهنان, سجاد and گلزاریان, محمودرضا},
title = {طراحی، ساخت و توسعه ی سامانه ی بازیابی دوبعدی پروفیل و ناهمواری سطح خاک بر اساس شیوه مرکب پین متر و پردازش تصویر},
booktitle = {نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پردازش تصویر، پروفیل، پین متر، ناهمواری سطح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی، ساخت و توسعه ی سامانه ی بازیابی دوبعدی پروفیل و ناهمواری سطح خاک بر اساس شیوه مرکب پین متر و پردازش تصویر
%A مهنان, سجاد
%A گلزاریان, محمودرضا
%J نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2015

[Download]