دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , 2015-01-28

عنوان : ( سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات هیدروکسید کلسیم به روش سونو شیمی )

نویسندگان: حمیده ستوسر , هادی عربی , ناصر شاه طهماسبی , مریم جاویدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات هیدروکسید کلسیم به روش سونو شیمی

کلمات کلیدی

, nanoparticles, Calcium hydroxide , sonochemical , hexagonal structure
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047807,
author = {ستوسر, حمیده and عربی, هادی and شاه طهماسبی, ناصر and مریم جاویدی},
title = {سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات هیدروکسید کلسیم به روش سونو شیمی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {nanoparticles; Calcium hydroxide ; sonochemical ;hexagonal structure},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات هیدروکسید کلسیم به روش سونو شیمی
%A ستوسر, حمیده
%A عربی, هادی
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A مریم جاویدی
%J دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
%D 2015

[Download]