دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور , 2015-05-13

عنوان : ( روشی بدیع برای اندازه گیری فاز مشترک در امیخته های پلیمری )

نویسندگان: سعید استاد موحد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از امیخته های پلیمری در صنعت پلیمر به دلیل نیاز به محصولات جدید ذر دنیای مدرن ، با سرعت رو به افزایش است . در این تحقیق مقادیر فاز مشترک برای امیخته های مختلف از لاستیکهای طبیعی ، بوتادین و استایرن- بوتادین در شرایط مختلف با استفاده از روشی ابداعی (استفاده از گرماسنج پویشی تفاضلی )اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند که مقادیر فاز مشترک برای امیخته های تهیه شده از دو لاستیک بوتادین و استایرن -بوتادین بیشتر از امیخته های لاستیک طبیعی و بوتادین بو دند. بطور کلی افزایش دما و زمان اختلاط ، تاثیر مثبت بر روی مقادیر فاز مشترک دارشتند.

کلمات کلیدی

, گرماسنج پویشی تفاضلی, لاستیک, فاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047819,
author = {استاد موحد, سعید},
title = {روشی بدیع برای اندازه گیری فاز مشترک در امیخته های پلیمری},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گرماسنج پویشی تفاضلی، لاستیک، فاز مشترک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی بدیع برای اندازه گیری فاز مشترک در امیخته های پلیمری
%A استاد موحد, سعید
%J دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور
%D 2015

[Download]