نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22

عنوان : ( مدلسازی انرژی مصرفی تولید عسل در استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: حسینعلی علی محمدی , مهدی خجسته پور , محمدحسین عباسپور فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به ارزیابی و مدلسازی انرژی مصرفی تولید عسل در استان خراسان جنوبی پرداخته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 42 واحد تولیدی عسل جمع‌آوری شد. مجموع انرژی مصرفی و انرژی خروجی در تولید محصول به ترتیب 3/274 و 0/93 مگاژول بر کندو به‌دست آمد و دو نهاده سوخت دیزل و شکر مصرفی به‌ترتیب با 65 و 19 درصد، پرمصرف‌ترین نهاده‌های انرژی در تولید بودند. شاخص‌های انرژی شامل کارایی انرژی 51/0، بهره‌وری انرژی 04/0 کیلوگرم بر مگاژول، انرژی ویژه 29/38 مگاژول بر کندو و افزوده انرژی 24/181- به دست آمدند. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در تولید به ترتیب 24 و 76 درصد بود. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس نشان داد که تأثیر نهاده‌های انرژی نیروی انسانی، ماشین‌ها و سوخت دیزل بر روی عملکرد عسل مثبت و تأثیر انرژی نهاده‌های مواد شیمیایی و شکر بر عملکرد عسل منفی بود. نتایج تحلیل حساسیت ورودی‌های انرژی نشان داد که با افزایش یک مگاژول در انرژی ورودی نهاده‌های انرژی نیروی انسانی، ماشین‌ها و سوخت دیزل، عملکرد به ترتیب معادل 86/2، 80/2 و 12/0 کیلوگرم افزایش می‌یابد و با افزایش یک مگاژول در انرژی ورودی نهاده‌های مواد شیمیایی و شکر، عملکرد به ترتیب معادل 96/1 و 19/0 کیلوگرم کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, کاب داگلاس, کارایی انرژی, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047859,
author = {علی محمدی, حسینعلی and خجسته پور, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {مدلسازی انرژی مصرفی تولید عسل در استان خراسان جنوبی},
booktitle = {نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2015},
location = {کرج},
keywords = {کاب داگلاس، کارایی انرژی، مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی انرژی مصرفی تولید عسل در استان خراسان جنوبی
%A علی محمدی, حسینعلی
%A خجسته پور, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2015

[Download]