اولین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط زیست , 2013-12-18

عنوان : ( بررسی وضعیت کسب و کار ایران با تاکید بر شاخص رقابت پذیری جهانی )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , نیکسا برزگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

report iconخلاصه مقاله: محیط کسب و کار، متغیرهای موثر بر کسب و کار بنگاههای اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آنها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار موثر است. محیط کسب و کار نامناسب، باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و ناکارآمدی بخش خصوصی می شود. نظر به اینکه وضعیت محیط کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور می انجامد، بهبود محیط کسب و کار و به طور کمی بهبود شاخص های محیط کسب و کار از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو با توجه به شرایط اقتصادی ایران، وجود رکود تورمی و نیز تحت تحریم های بین المللی، نیاز به توجه مناسب در زمینه کسب و کار بسیار احساس می شود. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی شاخص های محیط کسب و کار، به طور مبسوط به بررسی شاخص رقابت پذیری جهانی به عنوان یک شاخص جامع که شرایط داخلی و خارجی اقتصاد را به خوبی نمایش می دهد،پراخته شده و تصویری روشن از وضعیت حاضر محیط کشور و فاصله ی آن با وضعیت آرمانی ترسیم گردیده است.ازاین منظر با وجود پیشرفت در برخی شاخص های محیط کسب و کار،درمجموع وضعیت کسب و کار و نیز قدرت رقابت پذیری ایران نسبتاً ضعیف تشخیص داده شده است که پیشنهاداتی در رفع موانع موجود و اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت آرمانی فضای کسب و کار کشور ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, فضای کسب و کار, شاخص رقابت پذیری جهانی, بخش خصوصی, سرمایه گذاری , بنگاه های اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047867,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and برزگر, نیکسا},
title = {بررسی وضعیت کسب و کار ایران با تاکید بر شاخص رقابت پذیری جهانی},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط زیست},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فضای کسب و کار، شاخص رقابت پذیری جهانی، بخش خصوصی،سرمایه گذاری ، بنگاه های اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت کسب و کار ایران با تاکید بر شاخص رقابت پذیری جهانی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A برزگر, نیکسا
%J اولین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط زیست
%D 2013

[Download]