دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور , 2015-05-13

عنوان : ( بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی 2 دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: تجزیه کیفی کاتیونهای گروه 1) )

نویسندگان: سید حسن کاظمی ریابی , ناهید بهمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف درس آزمایشگاه شیمى عمومى دو در سرفصل آن به ترتیب، فراهم‌کردن زمینه مناسبی برای فهم و کاربرد اصول حاکم بر تعادلات یونی از جمله تعادل اسید ـ باز، حلالیت و تشکیل کمپلکس‌های فلزی و همچنین فراهم‌کردن چهارچوبی منطقی و منظم برای آشنایی با شیمی توصیفی عناصر بیان شده است. تنوع زیاد کمی و کیفی مواد شیمیایی استفاده و تولید شده همراه با گردش کار بالای این آزمایشگاه آموزشی دانشگاهی، گسیل اجتناب ناپذیر انبوه پسماندهای شیمیایی خطرناک فلزات سنگین را به منابع آبهای زیرزمینی در پی دارد. پژوهش اخیر پس از حدود بیش از یک دهه تدریس این درس توسط نویسنده اصلی، به منظور مدیریت صحیح پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاههای شیمی عمومی 2، با ارائه راهکارهای علمی- عملی جهت بازیافت آنها و همچنین افزودن این مقوله ی مهم به اهداف این درس، انجام شده است. عملیاتی شدن کامل این پ‍ژوهش، ضمن کاهش پسماندها و صرفه جویی اقتصادی ناشی از بازیافت این مواد ارزشمند، دانشجویان را با این مسئله به صورت عینی مواجه کرده و زمینه الگو برداری و استفاده از آن در آینده را آنها فراهم می کند. آزمایش های 1 تا 4 - شناسایی کاتیونهای گروه یک – به عنوان نخستین گام، انتخاب شد. در مجموع، شیوه بازیابی هفت پسماند شیمیایی آن شامل: سرب کرومات، سرب سولفات، مخلوط پتاسیم کلرید و پتاسیم کرومات، مخلوط کلریدریک اسید و سولفوریک اسید، مخلوط جیوه و جیوه (II) آمیدو کلرید، نقره کلرید و آمونیم نیترات به روشنی بیان شده است. امیدواریم تلاشمان، قدمی هر چند کوچک برای تحقق آینده ای ایمن و عاری از آلودگیهای شیمیایی به حساب آید

کلمات کلیدی

, شناسایی کاتیون, بازیافت , پسماند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047893,
author = {کاظمی ریابی, سید حسن and ناهید بهمدی},
title = {بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی 2 دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: تجزیه کیفی کاتیونهای گروه 1)},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شناسایی کاتیون، بازیافت ، پسماند شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی 2 دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: تجزیه کیفی کاتیونهای گروه 1)
%A کاظمی ریابی, سید حسن
%A ناهید بهمدی
%J دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور
%D 2015

[Download]