اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار , 2014-01-22

عنوان : ( کارآفرینی؛ کلید توسعه اقتصادی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , آزاده داودی , روح اله نظری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار جهان امروز که با تغییر و تحولات پرشتاب محیط بین المللی، گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و دگرگونی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، کارآفرینی به مثابه موتور توسعه اقتصادی است که میتواند در رشد و توسعه اقتصادی کشورها که سبب افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی خواهد شد، نقش مهمی داشته باشد. در کشور ما اکنون، با توجه به داشتن جمعیتی مستعد و نیز برخورداری از منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص داخلی سرانه در سطوح نسبتا پایینی قرار دارد و شمار قابل توجهی از نیروهای جوان و تحصیل کرده از امکان اشتغال بی بهره اند. از این رو توسعه کارآفرینی رویکردی ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد. هر چند در سند چشم انداز بیست ساله رسیدن به توسعه دانایی محور وکسب جایگاه برتر علمی فناوری مورد تأکید قرار گرفته است و به نظر میرسد لزوم توجه بیش از پیش به مقوله کارآفرینی به دلیل نقشی که در تحقق اهداف مذکور دارد، ضرورت دارد. از این رو این مقاله به بررسی و نشان دادن اهمیت کارآفرینی به عنوان کلیود توسعه اقتصادی می پردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که: 1-کارآفرینی امروزه عنصر اساسی در تحول و توسعه جوامع مختلف است. کارآفرینان نیز با شناسایی و خلق فرصتها، جوامع را از دستیابی به ناتوسعه باز داشته و آن را به سمت توسعه رهنمون میسازند. 2- بررسی وضعیت شاخصهای کارآفرینی ایران نشان داد که اقتصاد ایران در رده عوامل تولیدمحور قرار دارد. همچنین متأسفانه ایران در بین کشورهای منطقه و جهان از وضعیت و جایگاه مناسب و خوبی برخوردار نیست و باید برای توسعه و تقویوت آن در جامعه برنامه - ریزی اساسی صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, کارآفرینی نوظهور, توسعه اقتصادی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047898,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and داودی, آزاده and نظری, روح اله},
title = {کارآفرینی؛ کلید توسعه اقتصادی},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {کارآفرینی، کارآفرینی نوظهور، توسعه اقتصادی، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارآفرینی؛ کلید توسعه اقتصادی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A داودی, آزاده
%A نظری, روح اله
%J اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
%D 2014

[Download]