فرهنگ در دانشگاه اسلامی, دوره (3), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (603-624)

عنوان : ( سنجش هوش فرهنگی و بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه )

نویسندگان: مرجان فیاضی , شمس الدین ناظمی , محمد علی فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش سنجش هوش فرهنگی و بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در بین 20000دانشجویان یک دانشگاه بزرگ کشور بوده است.

کلمات کلیدی

, هوش فرهنگی, راهبرد فرهنگی, انگزیش فرهنگی, دانش فرهنگی, رفتار فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047937,
author = {مرجان فیاضی and ناظمی, شمس الدین and محمد علی فتحی},
title = {سنجش هوش فرهنگی و بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه},
journal = {فرهنگ در دانشگاه اسلامی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {4},
month = {February},
issn = {2345-573X},
pages = {603--624},
numpages = {21},
keywords = {هوش فرهنگی، راهبرد فرهنگی، انگزیش فرهنگی، دانش فرهنگی، رفتار فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش هوش فرهنگی و بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه
%A مرجان فیاضی
%A ناظمی, شمس الدین
%A محمد علی فتحی
%J فرهنگ در دانشگاه اسلامی
%@ 2345-573X
%D 2014

[Download]