اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2015-02-04

عنوان : ( انگیزه های شکل گیری و عوامل موثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک بین المللی و معیارهای سنجش موفقیت آن )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , مهسا سلیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر تجارت جهانی، ائتلاف های استراتژیک بین المللی تبدیل به ابزاری مهمی جهت حضور شرکای بین المللی در عرصه-های جهانی گشته اند. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از این است که سازمان های مختلف بنا بر شرایط متفاوت دست به تشکیل ائتلاف می زنند. در این مقاله مدل مفهومی تاثیر انگیزه های ائتلاف استراتژیک بر شکل گیری آن، عوامل اثرگذار بر موفقیت ائتلاف استراتژیک و معیارهای سنجش میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار داده شده است. بدین منظور ابتدا مفهوم ائتلاف استراتژیک، حالت های مختلف شکل گیری و مزایای آن تشریح شده است و به بررسی انگیزه ها و رویکردهای مختلف تشکیل ائتلاف استراتژیک بین المللی از منظر چهار رویکرد منبع محور، انتقال هزینه، دانش محور و رفتار استراتژیک پرداخته شده است. سپس پنج عامل اثرگذار بر موفقیت این ائتلافات که عبارتند از حمایت مدیریت ارشد، اعتماد، توانایی برآوردن انتظارات عملکردی، اهداف روشن و شایستگی شریک تشریح شده اند و همچنین معیارهای موفقیت ائتلاف های استراتژیک بین المللی در سه طبقه معیارهای مالی، معیارهای ذهنی و معیارهای عینی مورد بررسی قرار گرفته اند. نهایتا مدل مفهومی ارائه گشته است

کلمات کلیدی

, ائتلاف استراتژیک بین¬المللی, رویکردهای مختلف شکل¬گیری ائتلاف استراتژیک, عوامل موثر بر شکل¬گیری ائتلاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047943,
author = {رحیم نیا , فریبرز and سلیمی, مهسا},
title = {انگیزه های شکل گیری و عوامل موثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک بین المللی و معیارهای سنجش موفقیت آن},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ائتلاف استراتژیک بین¬المللی، رویکردهای مختلف شکل¬گیری ائتلاف استراتژیک، عوامل موثر بر شکل¬گیری ائتلاف استراتژیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انگیزه های شکل گیری و عوامل موثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک بین المللی و معیارهای سنجش موفقیت آن
%A رحیم نیا , فریبرز
%A سلیمی, مهسا
%J اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
%D 2015

[Download]