دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور , 2015-05-13

عنوان : ( اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن به وسیله اختلاط کاتالیست زیگلر-ناتا و فرامتالوسن بر پایه نیکل )

نویسندگان: مصطفی خوش صفت , میثم حق پناه , غلامحسین ظهوری , نوید رمضانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلاط نمودن کاتالیست های Avant ZN (از نوع کاتالیست زیگلر-ناتا) و فرامتالوسن بر پایه Ni باعث نوعی اصلاح و بهبود مورفولوژی گردید که با انجام پلیمریزاسیون در شرایط یکسان این امر تحقق یافت. سه فاکتور تاثیرگذار بر مورفولوژی پلیمر شامل پایه، کاتالیست و شرایط پلیمریزاسیون می باشد که مورد آخر مورد بررسی قرار گرفت. نتایجی که از طریق مطالعه روی هر یک از نمونه های پلی اتیلنی و بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM ) حاصل شد، شامل کروی شدن بخشی از ذرات پلی اتیلن حاصل از پلیمریزاسیون کاتالیستی در حضور ترکیبی از کاتالیست Avant ZN و کاتالیست فرامتالوسن نیکل به کمک تری اتیل آلومینیوم TEA )) و متیل آلومینوکسان MAO )) به روش اختلاط می باشد. این در حالی است که در ذرات پلی اتیلن به دست آمده از کاتالیستAvant ZN به کمک TEA و کاتالیست فرامتالوسن نیکل به کمک MAO، کروی شدن در شرایط یکسان مشاهده نشد. تمامی نتایج به دست آمده در فشار پایین مونومر(2 bar ˂)و دمای محیط انجام شد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن, کاتالیست زیگلر-ناتا, کاتالیست فرامتالوسن نیکل, اصلاح مورفولوژی, اختلاط کاتالیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047955,
author = {خوش صفت, مصطفی and حق پناه, میثم and ظهوری, غلامحسین and رمضانیان, نوید},
title = {اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن به وسیله اختلاط کاتالیست زیگلر-ناتا و فرامتالوسن بر پایه نیکل},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پلی اتیلن، کاتالیست زیگلر-ناتا، کاتالیست فرامتالوسن نیکل، اصلاح مورفولوژی، اختلاط کاتالیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن به وسیله اختلاط کاتالیست زیگلر-ناتا و فرامتالوسن بر پایه نیکل
%A خوش صفت, مصطفی
%A حق پناه, میثم
%A ظهوری, غلامحسین
%A رمضانیان, نوید
%J دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور
%D 2015

[Download]