دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی , 2015-05-15

عنوان : ( اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن کاتالیستی به دو طریق اختلاط کاتالیست و استفاده از افزودنی نانو لوله های کربنی چند جداره کربوکسیلی و تاثیر افزودنی بر مقاومت حرارتی )

نویسندگان: میثم حق پناه , مصطفی خوش صفت , غلامحسین ظهوری , نوید رمضانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخلوط کاتالیست های Avant ZN (از نوع کاتالیست زیگلرـ ناتا) و فرامتالوسن بر پایه فلز نیکل باعث نوعی اصلاح و بهبود مورفولوژی گردید. نتایجی که از طریق مطالعه روی هر یک از نمونه های پلی اتیلنی و بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM ) حاصل شد شامل کروی شدن بخشی از ذرات پلی اتیلن حاصل از پلیمریزاسیون کاتالیستی در حضور ترکیبی از دو کاتالیست Avant ZN و کاتالیست فرامتالوسن بر پایه نیکل به-کمک تری اتیل آلومینیوم TEA )) و متیل آلومینوکسان MAO )) به عنوان کمک کاتالیست به روش اختلاط می-باشد. این در حالی است که در ذرات پلی اتیلن به دست آمده از کاتالیست Avant ZN به کمک TEA و کاتالیست فرامتالوسن نیکل به کمک MAO، به تنهایی، کروی شدن در شرایط یکسان مشاهده نشد. حضور نانولوله های کربنی با مطالعه تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پلیمر حاصل تأیید شد که بخشی از فضاهای خالی بین زنجیره‌های پلی‌اتیلن را پوشش داده است. بهبود خواص حرارتی توسط آنالیز گرماسنجی وزنی (TGA ) مورد بررسی قرار گرفت که به میزان C° 134 در شروع فرآیند تخریب قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن, پلیمریزاسیون کاتالیستی, کاتالیست زیگلرـ ناتا, کاتالیست فرامتالوسن نیکل, مورفولوژی, نانولوله¬های کربنی چند جداره کربوکسیلی, مقاومت حرارتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047957,
author = {حق پناه, میثم and خوش صفت, مصطفی and ظهوری, غلامحسین and رمضانیان, نوید},
title = {اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن کاتالیستی به دو طریق اختلاط کاتالیست و استفاده از افزودنی نانو لوله های کربنی چند جداره کربوکسیلی و تاثیر افزودنی بر مقاومت حرارتی},
booktitle = {دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی اتیلن، پلیمریزاسیون کاتالیستی، کاتالیست زیگلرـ ناتا، کاتالیست فرامتالوسن نیکل، مورفولوژی، نانولوله¬های کربنی چند جداره کربوکسیلی، مقاومت حرارتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن کاتالیستی به دو طریق اختلاط کاتالیست و استفاده از افزودنی نانو لوله های کربنی چند جداره کربوکسیلی و تاثیر افزودنی بر مقاومت حرارتی
%A حق پناه, میثم
%A خوش صفت, مصطفی
%A ظهوری, غلامحسین
%A رمضانیان, نوید
%J دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
%D 2015

[Download]