دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت (بخش بالا دستی) , 2015-01-06

عنوان : ( بررسی اثر دی سولفید اویل پارس جنوبی به عنوان عامل دیولکانیزاسیون در دیولکانیزاسیون مکانیکی-شیمیایی ضایعات لاستیک )

نویسندگان: ملیحه سبزه کار , مهدی پورافشاری چنار , غلامحسین ظهوری , سید محمد مهدی مرتضوی , فریبا راه حق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیندهای تصفیه و ارتقای کیفیت برخی محصولات پالایشگاههای گازی، مانند گاز مایع و میعانات گازی منجر به تولید محصولات جانبی دیسولفیدی با نام اختصاری دیسولفیداویل ) DSO ( می شوند. این مواد بدبو و قابل اشتعال به علت وجود بیش از حد گوگرد و مشکلات زیست محیطی سوزانده نمی شوند، بنابراین چگونگی نگهداری و دفع این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی، یکی دیگر از مشکلات زیست محیطی، مشکل مدیریت دفع زباله است. از آن جایی که مواد پلیمری به راحتی تجزیه نمی شوند، دفع پلیمرهای زباله مشکل زیست محیطی جدی است. لاستیک- ها به مدت زمان زیادی برای تخریب طبیعی به دلیل ساختار پیوند عرضی و حضور تثبیت کنندهها و سایر افزودنی نیاز دارند. پس دو مشکل مطرح م یشود: اتلاف لاستیک با ارزش و دفع لاستیکهای زباله به علت آلودگی محیط. دو دیدگاه کلی برای حل این مشکل، بازیافت و استفاده دوباره از لاستیک زباله و احیای مواد خام لاستیک است. هدف از این مطالعه، ارائه راه حلی برای برطرف کردن دو مشکل زیست محیطی ناشی از دفع دی سولفید اویل و ضایعات لاستیک است. بنابراین، استفاده از دی سولفید اویل به عنوان عامل احیا در بازیافت ضایعات لاستیک مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, دی سولفید اویل, بازیافت لاستیک, دی ولکانیزاسیون, بازیافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047958,
author = {سبزه کار, ملیحه and پورافشاری چنار, مهدی and ظهوری, غلامحسین and سید محمد مهدی مرتضوی and فریبا راه حق},
title = {بررسی اثر دی سولفید اویل پارس جنوبی به عنوان عامل دیولکانیزاسیون در دیولکانیزاسیون مکانیکی-شیمیایی ضایعات لاستیک},
booktitle = {دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت (بخش بالا دستی)},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دی سولفید اویل، بازیافت لاستیک، دی ولکانیزاسیون، بازیافت شیمیایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دی سولفید اویل پارس جنوبی به عنوان عامل دیولکانیزاسیون در دیولکانیزاسیون مکانیکی-شیمیایی ضایعات لاستیک
%A سبزه کار, ملیحه
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A ظهوری, غلامحسین
%A سید محمد مهدی مرتضوی
%A فریبا راه حق
%J دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت (بخش بالا دستی)
%D 2015

[Download]