اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران , 2015-05-13

عنوان : ( اثر عصاره گیاه مریم گلی بر درد حرارتی در موش صحرایی )

نویسندگان: آرش عبدالملکی , مسعود فریدونی , بهرام فرهادی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوارض جانبی و آثار زیان بخشی ...

کلمات کلیدی

, درد حرارتی, Tail flick , Salvia multicaulis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047974,
author = {عبدالملکی, آرش and فریدونی, مسعود and فرهادی مقدم, بهرام},
title = {اثر عصاره گیاه مریم گلی بر درد حرارتی در موش صحرایی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درد حرارتی، Tail flick ، Salvia multicaulis},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عصاره گیاه مریم گلی بر درد حرارتی در موش صحرایی
%A عبدالملکی, آرش
%A فریدونی, مسعود
%A فرهادی مقدم, بهرام
%J اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران
%D 2015

[Download]