دوازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2014-08-25

عنوان : ( قابلیت سیستم های منسجم در مدل مقاومت-فشار )

نویسندگان: سارا قنبری , مصطفی رزمخواه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پارامتر قابلیت مدل مقاومت-فشار در یک سیستم منسجم در حالت کلی بررسی می شود و نمایش آن بر حسب ترکیب خطی از قابلیت سیستم های سری بیان می گردد.

کلمات کلیدی

, پارامتر قابلیت, مدل مقاومت فشار, برآوردگر درستنمایی ماکسیمم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047981,
author = {قنبری, سارا and رزمخواه, مصطفی},
title = {قابلیت سیستم های منسجم در مدل مقاومت-فشار},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2014},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {پارامتر قابلیت، مدل مقاومت فشار، برآوردگر درستنمایی ماکسیمم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قابلیت سیستم های منسجم در مدل مقاومت-فشار
%A قنبری, سارا
%A رزمخواه, مصطفی
%J دوازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2014

[Download]