پیاورد سلامت, دوره (8), شماره (6), سال (2015-3) , صفحات (492-505)

عنوان : ( کاربرد تصمیم گیری چند معیاره ی خاکستری در خرید تجهیزات بیهوشی در بیمارستان )

نویسندگان: عبداله ریحانی یساولی , سید سعید طباطبایی , مهدی مقدسیان , شمس الدین ناظمی , حمید شاه بهرامی , روح اله کلهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: خرید تجهیزات بیمارستانی یکی از مهم ترین تصمیماتی است که توسط مدیران و متخصصان مراکز درمانی اتخاذ می شود. نظریه سیستم های خاکستری روشی برای مطالعه ی تصمیمات دارای عدم اطمینان است که داده های کم و در عین حال نامعلومی دارند. هدف این مقاله، تعیین و نحوه استفاده از نظریه خاکستری در فرآیند خرید ماشین بیهوشی است. روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی بود که با استفاده از تحلیل ریاضی انجام شد. ابزار جمع آوری داده های تحقیق شامل اسناد، مدارک، مصاحبه و پرسش نامه بود. به منظور حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم اطمینان، از یک مدل بر مبنای نظریه سیستم خاکستری استفاده شد. جهت تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Excel استفاده لازم به عمل آمد. یافته ها: از میان گزینه های مختلف تجهیزات بیهوشی که در ایران توسط بیمارستان های دولتی و خصوصی خریداری می شوند، مارک A از سایر مارک ها برتر است. این در حالی است که درجه امکان خاکستری برای سایر مارک ها اختلاف قابل توجهی با مارک A دارد. نتیجه گیری: این پژوهش علاوه بر اینکه نتایج مفیدی را به منظور تصمیم گیری برای خرید تجهیزات بیهوشی در اختیار مدیریت بیمارستان ها قرار می دهد، به شرکت های تولید کننده ی تجهیزات پزشکی نیز کمک می کند تا وضعیت خود را از نظر معیارهای مورد مطالعه بررسی کنند و اقدامات مقتضی را در جهت توسعه ی نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف خود انجام دهند.

کلمات کلیدی

, تصمیم گیری چند معیاره, نظریه سیستم های خاکستری, تجهیزات بیهوشی بیمارستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047992,
author = {ریحانی یساولی, عبداله and سید سعید طباطبایی and مقدسیان, مهدی and ناظمی, شمس الدین and حمید شاه بهرامی and روح اله کلهر},
title = {کاربرد تصمیم گیری چند معیاره ی خاکستری در خرید تجهیزات بیهوشی در بیمارستان},
journal = {پیاورد سلامت},
year = {2015},
volume = {8},
number = {6},
month = {March},
issn = {1735-8132},
pages = {492--505},
numpages = {13},
keywords = {تصمیم گیری چند معیاره، نظریه سیستم های خاکستری، تجهیزات بیهوشی بیمارستانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد تصمیم گیری چند معیاره ی خاکستری در خرید تجهیزات بیهوشی در بیمارستان
%A ریحانی یساولی, عبداله
%A سید سعید طباطبایی
%A مقدسیان, مهدی
%A ناظمی, شمس الدین
%A حمید شاه بهرامی
%A روح اله کلهر
%J پیاورد سلامت
%@ 1735-8132
%D 2015

[Download]