مدل سازی در مهندسی, دوره (13), شماره (40), سال (2015-6) , صفحات (115-129)

عنوان : ( مدل‌سازی آمیختگی سیگنال EEG و تداخل‌چشمی در فضای هادی‌حجمی سر )

نویسندگان: ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثبت سیگنال EEG توأم با تداخل‌هایی از جمله تداخل ناشی از فعالیت‌الکتریکی چشم است. این تداخل‌ در اثر عبور سیگنال فعالیت ‌الکتریکی چشم در هادی‌حجمی سر ایجاد می‎شود و سیگنال EEG ثبت‌شده با استفاده از الکترودهای سطحی را آلوده می‌سازد. حذف این تداخل در بسیاری از کاربردها ضروری است و برای این منظور شیوه‎های گوناگونی پیشنهاد شده‌است. روش‌های پیشنهادی حذف تداخل‌چشمی دارای مشکلاتی از جمله عدم استفاده از مدل صحیح آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر می‌باشند. در این تحقیق بر اساس مدل‌سازی سیگنال EEG، تداخل‌چشمی و آمیختگی این دو در فضای هادی‌حجمی سر، مدل جدیدی بر مبنای دست‎آوردهای دانش الکتروفیزیولوژی ارائه‌شده است. بر مبنای مدل ارائه‌شده بر اساس دوقطبی‌های الکتریکی معادل فعالیت‌الکتریکی مغز و چشم، امکان تولید سیگنال EEG خالص و سیگنال EEG آمیخته به تداخل‌چشمی وجود دارد که با استفاده از این دو سیگنال می‌توان روش‌های پردازشی حذف تداخل‌چشمی از سیگنال EEG را اعتبارسنجی کرد.

کلمات کلیدی

, تداخل‌چشمی, سیگنالEEG فضای هادی‌حجمی سر مدل‌سازی تداخل‌چشمی سیگنالEEG, فضای هادی‌حجمی سر, مدل‌سازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048016,
author = {حافظی مطلق, ناصر and محمدعلی خلیل زاده and مقیمی, علی},
title = {مدل‌سازی آمیختگی سیگنال EEG و تداخل‌چشمی در فضای هادی‌حجمی سر},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2015},
volume = {13},
number = {40},
month = {June},
issn = {2008-4854},
pages = {115--129},
numpages = {14},
keywords = {تداخل‌چشمی، سیگنالEEG فضای هادی‌حجمی سر مدل‌سازی تداخل‌چشمی سیگنالEEG، فضای هادی‌حجمی سر، مدل‌سازی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی آمیختگی سیگنال EEG و تداخل‌چشمی در فضای هادی‌حجمی سر
%A حافظی مطلق, ناصر
%A محمدعلی خلیل زاده
%A مقیمی, علی
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2015

[Download]