دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی , 2015-05-19

عنوان : ( زمین شناسی ، آلتراسیون، کانی سازی وژئوشیمی کانسار کال ابری شمال غرب بردسکن )

نویسندگان: الهه جباری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسارکال ابری در شمال غرب شهرستان بردسکن و حاشیه جنوبی زون سبزوار قرار دارد. واحد های زمین شناسی منطقه شامل اولیوین پیروکسن دیوریت پورفیری، آندزیت، پیروکسن آندزیت، اولیوین بازالت، سنگ های آذرآواری، وآهک ائوسن کنگلومرای نئوژن ورسوبات کواترنری می باشد. زون اصلی کانی سازی در بخش جنوبی و میانی با روند NE-SW در مرز آهک - آندزیت - سنگ های آذرآواری رخ داده است. کانی زایی به شکل پراکنده، رگچه ای و پرکننده حفرات خروج گاز در سنگ میزبان است. کانه های سولفیدی اولیه شامل کالکوسیت، مس طبیعی، پیریت است و مالاکیت، آزوریت، کریزوکلا به صورت کانی های ثانویه هستند. آلتراسیون در دوبخش پروپلیتیک ضعیف ناحیه ای وزئولیتی- کربناتی- سیلیسی محلی گسترش یافته است. مقدار مس ازppm 53 تا 5 رصد متغییراست. بیشترین آنومالی مربوط به واحد های آندزیتی شمال شرق منطقه می باشد. براساس شواهد و مطالعات زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی، به نظر می رسد کانی سازی در کانسار کال ابری مشابه ذخایر تیپ مانتودر شیلی است.

کلمات کلیدی

, کانسار¬های مانتو, آندزیت, کانی¬سازی, کالکوسیت, کال ابری, شمال غرب بردسکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048029,
author = {جباری, الهه and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی ، آلتراسیون، کانی سازی وژئوشیمی کانسار کال ابری شمال غرب بردسکن},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کانسار¬های مانتو، آندزیت، کانی¬سازی، کالکوسیت، کال ابری، شمال غرب بردسکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی ، آلتراسیون، کانی سازی وژئوشیمی کانسار کال ابری شمال غرب بردسکن
%A جباری, الهه
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
%D 2015

[Download]